Vertrouwenspersoon: een luisterend oor voor alle medewerkers 

Als werkgever wil je goed zorgen voor je medewerkers. Naast een veilige werkomgeving is het belangrijk dat zij ook terecht kunnen bij een externe partner die niet gekleurd is door de omgeving van jouw organisatie. Daarnaast ben je als werkgever volgens de Arbowet verplicht om medewerkers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting, waaronder ongewenste omgangsvormen zoals ongewenste intimiteiten, pesterijen, discriminatie, geweld of integriteitsschendingen zoals belangenverstrengeling, plichtsverzuim of het achterhouden van informatie.  

Weet iedereen binnen jouw organisatie waar zij terechtkunnen en is er een duidelijke gedragscode aanwezig? Wij helpen je hier graag bij! Vanuit een positieve, neutrale en beschermende positie maken wij het onderwerp bespreekbaar voor werkgever en werknemer. 

Vertrouwenspersoon gesprek 2 cropped

Voordelen?

 • Een vertrouwenspersoon is onafhankelijk. 
 • Een vertrouwenspersoon is gecertificeerd. 
 • Er is meer afstand naar de organisatie, waardoor medewerkers eerder een afspraak maken. 
 • Een vertrouwenspersoon fungeert ook als sparringpartner voor jouw intern aangestelde vertrouwenspersoon. 

Ontdek de cruciale taken van een vertrouwenspersoon  

 • Eerste hulp en advies aan medewerkers in nood 
 • Informele oplossingen onderzoeken en overwegen 
 • Alternatieve opties voorleggen, zoals een klachtenprocedure 
 • Begeleiding bieden bij het indienen van klachten bij een commissie of leidinggevende
 • Doorverwijzen naar andere instanties, zoals een mediator 
 • Voorlichting geven over de aanpak van ongewenst gedrag 
 • Advies en ondersteuning geven aan leidinggevenden en het management bij de preventie van ongewenst gedrag 
 • Registreren van gevallen van ongewenst gedrag. 

 

Mockup Brochure Voorkant Doorzichtig

GJ, Dé HR-Partner: jouw vertrouwenspersoon 

Bij GJ zijn al onze vertrouwenspersonen gecertificeerd, wat betekent dat zij de juiste training en kwalificaties hebben om hun werk effectief en professioneel uit te voeren. Bovendien ontvang je als werkgever jaarlijks een rapportage over de activiteiten van de vertrouwenspersoon binnen jouw organisatie. Zo blijf je op de hoogte van wat er speelt en kun je eventuele problemen proactief aanpakken. Wij zorgen er ook voor dat jouw medewerkers goed geïnformeerd zijn over de werkwijze en bereikbaarheid van de vertrouwenspersoon, zodat ze weten waar ze terecht kunnen als ze hulp nodig hebben. 

LVV Gecert.Vertrouwenspersoon

Een abonnementsvorm die bij jou past! 

 • € 250,- per jaar exclusief btw (per werkmaatschappij). 
 • Extra werkzaamheden worden vooraf besproken en achteraf gefactureerd. 
 • Abonnement is opzegbaar via de mail voor 30 november van elk kalenderjaar. 
 • De vertrouwenspersoon werkt op basis van verrichting. Het uurtarief van € 89,50 ex. btw, reis- en verblijfskosten worden maandelijks gefactureerd.

   

Kunnen wij iets voor jouw organisatie betekenen? 

Neem vrijblijvend contact op met onze HR-specialisten.

* verplichte velden