Privacybeleid

De website is eigendom van en wordt beheerd door GJ, Dé HR-Partner. GJ, Dé HR-Partner respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van de website worden automatisch enkele technische gegevens door jouw computer aan onze computers verstrekt, zoals het door jou gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die je heeft bezocht. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die je actief aan ons verstrekt, zoals jouw naam, contactgegevens en voorkeuren.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door je worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met je in contact te kunnen treden;
  • om je te informeren over (nieuwe) producten en/of aanbiedingen van GJ, Dé HR-Partner;
  • het verbeteren van de website en dienstverlening van GJ, Dé HR-Partner;
  • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van GJ, Dé HR-Partner.
  • Het anderszins verwerken van jouw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover je GJ, Dé HR-Partner daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat je al dan niet per e-mail een vraag aan GJ, Dé HR-Partner stelt.

Elektronische nieuwsbrieven

Je kunt zich via de website opgeven als abonnee (uitzendkrachten of klanten) voor de door GJ, Dé HR-Partner verzorgde elektronische nieuwsbrief. Onderaan iedere nieuwsbrief tref je een hyperlink waarmee je je eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief. Je kunt ook een mail sturen naar info@gjpd.nl en wij schrijven je dan uit.

Privacy Statement 

Het vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens willen we elke dag weer waarmaken. We werken met goed beveiligde informatiesystemen en een helder Privacy Statement en wanneer nodig passen we deze aan. 

Hieronder kun je Privacy Statement downloaden.

Privacy Statement GJ, Dé HR-Partner