Informatie voor jou!

Jij bent belangrijk voor ons en daarom willen wij jou laten groeien en goede informatie geven. Hieronder vind je artikelen die (wanneer nodig) worden bijgewerkt met de nieuwste wet- en regelgeving en/of nieuwspunten die voor jou belangrijk zijn. Voor vragen kun je natuurlijk terecht bij onze supportdesk of via telefoon 0174 - 281 981.

Management 1043108527

Jouw werk, Jouw veiligheid!

Veilig en gezond werken daar zorg je samen voor. De opdrachtgever moet voor een veilige en gezonde werkplek zorgen. Maar zelf kun je ook nadenken over de werkomstandigheden. Ook GJ dé HR/Partner heeft hiervoor uiteraard een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat jij veilig en gezond aan het werk bent.

Elke branche is anders als het aankomt op de risico’s op de werkplek. Via de game ‘Jouw werk, jouw veiligheid’ van DOORZAAM test je je kennis over de risico’s in een specifieke branche. Er worden concrete voorbeelden van werksituaties getoond.

Klik op deze link om naar de pagina te gaan en speel de game: https://www.doorzaam.nl/werksituatie/jouw-werk-jouw-veiligheid/

Wat heb je nodig om o.a. veilig te werken:

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

In omgevingen waar gewerkt wordt met bijvoorbeeld machines, gevaarlijke stoffen of straling of waar snij-, val- of pletrisico's zijn, is het vaak niet mogelijk om veiligheidsrisico's volledig uit te sluiten.

Om werknemers te beschermen worden persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) gebruikt. Als dit van toepassing is voor de werknemers in een bedrijf, moeten de PBM's ook voor een uitzendkracht beschikbaar worden gesteld.

Voorbeelden persoonlijke beschermingsmiddelen

Er zijn veel verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen. De meest gebruikte PBM's zijn:

 • veiligheidskleding
 • gehoorbescherming 
 • gelaatsbescherming
 • handbescherming 
 • veiligheidsbril
 • helm
 • veiligheidsschoenen 
 • valbeveiliging
 • ademhalingsbescherming

Mocht je hier nog vragen of meer informatie over willen hebben, neem dan even contact met ons op.  Telefoonnummer: 0174-281981 of mail naar info@gjpd.nl 

Waar kan ik mijzelf inschrijven?

Zie je tussen de vacatures niets interessants maar wil je wel op de hoogte gehouden worden van alle vacatures bij GJ Personeelsdiensten? E-mailalerts willen ontvangen? Scroll dan even door de vacatures!

Daarnaast kan een open sollicitatie natuurlijk altijd! Het kan op locatie of via de website. Klik op onderstaande link om je gegevens achter te laten zodat wij zo snel mogelijk een passende baan kunnen vinden voor je.

Open solliciteren?

is GJ Dé HR-Partner gecertificeerd?

GJ biedt zekerheid aan inlenende bedrijven, maar ook aan (tijdelijke) werknemers. Wij zijn SNA Gecertificeerd en zijn aangesloten bij de Branche-organisatie NBBU.

Op verzoek zijn WKA-verklaringen per BV op te vragen. WKA-verklaringen komen vanuit de belastingdienst en ziet er toezicht op dat loonheffingen en omzetbelastingen tijdig en juist worden afgedragen. Tenslotte bezit GJ Personeelsdiensten nog de VCU-certificering, een garantie voor veilig werken voor tijdelijk personeel in de technieksector.     

Voor meer informatie over de certificeringen en keurmerken klik hier.

Wat moet ik doen als ik een dag vrij wil?

Een vrije dag of vakantie moet je ruim van te voren aanvragen bij de leidinggevende van het bedrijf waar je werkzaam bent. Het is verstandig vrije dagen ruim van te voren aan te vragen en nog geen afspraken te plannen totdat je goedkeuring van je leidinggevende hebt gehad en je dus daadwerkelijk vrij krijgt. Vrije dagen of vakanties moet je dus aanvragen bij het bedrijf waar je werkzaam bent en niet bij GJ Personeelsdiensten.

Vakantiegeld - uitbetaling

Als werknemer heb je recht op vakantiegeld. Dit kan verschillen per cao welke hoogte aan reservering je daadwerkelijk krijgt. De minimumgrens is 8%, bij uitzendkrachten is het percentage 8,33%. 

De uitbetaling van vakantiegeld of vakantietoeslag moet in mei uitgekeerd worden vanuit cao en wetgeving tenzij de cao een andere datum aangeeft. Het is in ieder geval verplicht het eenmaal per jaar uit te keren. GJ maakt een onderscheid tussen een wekelijkse verloning en een vier-wekelijks verloning. Veelal wordt in periode 5 (week 17 tot en met 20) het vakantiegeld uitgekeerd van de vier-wekelijkse verloningen, in de eerste week van periode 6 (week 21) wordt het vakantiegeld uitgekeerd van de wekelijkse verloningen. 

Voor meer informatie kun je mailen naar support@gjpd.nl.  

Ik wil verlof laten uitbetalen, kan dat?

Het uitbetalen van wettelijke vakantie-uren terwijl u werkt mag volgens de wet niet. Ze zijn er om verlof op te nemen en mag niet gezien worden als extra spaarpot. Alleen bij einde dienstverband mogen volgens de wet alle reserveringen in één keer uitbetaald worden. Het uitbetalen van vakantiedagen zullen wij dan ook alleen doen wanneer je daadwerkelijk verlof neemt of bij einde dienstverband. Je kunt dit aanvragen middels een e-mail te sturen naar info@gjpd.nl. Graag hierin vermelden om welke dagen en hoeveel uren het gaat.

Voor meer informatie kun je terecht op de site van de rijksoverheid en onze branche organisatie NBBU.

www.rijksoverheid.nl

www.nbbu.nl 

Vervallen vakantiedagen na een bepaalde periode?

Voor uitzendkrachten:

Volgens de NBBU cao wordt het volgende gesteld onder Art.27 lid 5:

In afwijking van artikel 7: 640a BW, vervalt de aanspraak op het wettelijk minimum aantal
vakantiedagen twaalf maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak
is verworven, tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest
vakantie op te nemen. 

Art. 7: 642 BW: Onverminderd artikel 640a verjaart een rechtsvordering op tot toekenning van vakantie door verloop van vijf jaren na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan, deze regel geldt op bovenwettelijke vakantiedagen.

Het antwoord is: Ja. Wettelijke vakantie-uren vervallen na twaalf maanden in het kalenderjaar opvolgend waarin is opgebouwd. Informeer bij jouw contactpersoon of via support@gjpd.nl of er een deel van jouw vakantiedagen vervalt.

 

Voor payrollkrachten:

Voor payrollkrachten gelden de regels volgens artikel 7: 640a BW en vervallen de wettelijk opgebouwde vakantiedagen 6 maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven, tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen. Indien er in de Cao, die bij de payrollkracht wordt toegepast, wordt afgeweken van deze regel wordt de Cao regel toegepast.

Art. 7: 642 BW: Onverminderd artikel 640a verjaart een rechtsvordering op tot toekenning van vakantie door verloop van vijf jaren na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan, deze regel geldt voor de bovenwettelijke vakantiedagen.

Het antwoord is: Ja. Wettelijke vakantie-uren vervallen na zes maanden in het kalenderjaar opvolgend waarin is opgebouwd, tenzij anders is geregeld in de Cao die bij jou wordt toegepast. Informeer bij jouw contactpersoon of via support@gjpd.nl of er een deel van jouw vakantiedagen vervalt.

Ik bouw ATV-uren op, vervalt dit na een bepaalde periode?

Per cao is de verjaringstermijn anders. Bij sommige cao's is verjaring zelfs niet eens mogelijk. Kijk daarom altijd goed onder welke cao je werkzaam bent. Wij houden ons aan de wettelijke regels indien anders beschreven in de cao. Grotendeels zullen wij aangeven om echt gebruik te maken van de extra roostervrije dagen. Mochten er vragen zijn of jouw ATV dagen vervallen of wanneer dit dan precies in werking zou gaan, bel dan naar 0174-281981 of WhatsApp naar 06-14460296, gebruik hiervoor de WhatsApp pop-up.

Wat moet ik doen als ik naar de tandarts of dokter moet?

In eerste instantie probeer je om je afspraken zoveel mogelijk buiten werktijden te plannen. Mocht dit toch niet lukken vraag dan tijdig en minimaal 48 uur van te voren vrij bij de leidinggevende van het bedrijf waar je werkzaam bent.

Moet ik mij weer melden als ik beter ben?

Je bent verplicht om jezelf weer beter te melden bij het hoofdkantoor Naaldwijk op telefoonnummer 0174-281981. Wij zullen vervolgens met jouw leidinggevende van het bedrijf waar je werkt overleggen of je de volgende dag weer kunt starten.

Uitbetaling van ziekte-uren, hoe werkt dit?

Voor uitzendkrachten:

Volgens het burgerlijk wetboek mag een uitzendbureau, gekoppeld aan de brancheorganisatie NBBU, mensen die ziek zijn verlonen tegen 90%. Dit betekent dat 90% van het uurloon wordt betaald, behalve als door deze regeling de werknemer in kwestie onder het minimumloon komt geldend bij de cao van de inlener.

Op onze loonstrook komt dit ogenschijnlijk systematisch anders te staan. Het systeem verhoogt het uurloon zodat 90% van het uurloon het minimumloon bedraagt. Hieronder twee voorbeelden van een werknemer ver boven het minimumloon en één rond het minimumloon gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Medewerker X verdient normaal €14,00 euro bruto per uur en wordt ziek. Nu worden er ziekte-uren uitbetaald:
  • 90% v. €14,00 x aantal uur contract (38 uur).  €12.60 x 38 = €478,80 bruto;
 • Medewerker Y verdient normaal € 10,40 euro bruto per uur en wordt ziek. Nu worden er ziekte-uren uitbetaald:
  • 90% v. € 10,40 x aantal uur contract (38 uur). € 9,36 x 38 = €355,68 bruto;
  • Het minimumloon is € 10,21 x 38 = €387,98 bruto. Om 90% uit te kunnen betalen zal het uurloon moeten worden verhoogt.
  • €10,21 / 90% = €11,34 waardoor de berekening nu nieuw wordt: 90%  v. €11.34 x aantal uur contract (38 uur) = €387,98 bruto.

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit komt van een derde partij. Eventuele rechtsvermoedens zijn hierdoor ook uitgesloten.

 

Voor Payrollkrachten:

Voor payrollkrachten is de vergoeding van ziekte-uren geheel afhankelijk van de bepalingen in de Cao die wordt toegepast. Om deze reden kunnen we hier niet het juiste antwoord geven en verwijzen we je graag naar de Cao.

Veel Cao’s kennen verschillende percentages van vergoeding in de eerste twee verzuim jaren, daarom is het mogelijk dat je bijvoorbeeld het eerste half jaar 100% ontvangt, het tweede half jaar 90% en daarna 80% uitbetaald krijgt.

Ook telt bij veel Cao’s jouw inzet in de re-integratie mee voor de hoogte van de vergoeding. Werk je niet mee dan kan dit dus effect hebben op de hoogte van de uitbetaling.  

Kom je er niet uit dan kun je uiteraard bij jouw contactpersoon of via support@gjpd.nl navragen welke verzuimpercentages voor jou gelden.

Verzuimprotocol GJ

Voor jou als werknemer blijven wij ons best doen om jou aan een baan te helpen, jou uit te betalen en door te gaan met de bedrijfsvoering. Er is een kleine wijziging op het gebied van ziekmelden, ziek zijn en de manier hoe er uitbetaald wordt.

Lees hier hoe het verzuimprotocol van 2021 eruit ziet:

Verzuimprotocol

Betaalperiode wekelijks en 4-wekelijks

Bij GJ Personeelsdiensten is het als uitzendkracht mogelijk om wekelijks en 4-wekelijks uitbetaald te krijgen. Wekelijks wordt op donderdag uitbetaald, dit zijn de uren van de week ervoor. Voorbeeld: in week 10 heb je 40 uur gewerkt, uitbetaling van deze uren zullen op de donderdag in week 11 zijn.

Overzicht van de 4-wekelijkse betaling vind je hier.

4-Weken loon

GJ Personeelsdiensten informeert je goed en volledig. In deze factsheet leggen we het verschil uit tussen loonbetaling per vier weken of loonbetaling per maand. Dit maakt nogal een verschil voor de financiële administratie die je bijhoudt. Let hierbij goed op dat loonbetaling per vier weken nooit op hetzelfde moment komt, terwijl de vaste lasten (huur of hypotheek, gas/water/licht, verzekeringen etc.) wel op een vast moment afgeschreven worden; vaak aan het begin van de maand.

Het klinkt misschien ideaal om elke vier weken loon uitbetaald te krijgen, je krijgt het namelijk 13 keer per jaar. Als je loon maandelijks wordt betaald, ontvang je het 12 keer per jaar. De praktijk kan echter anders zijn, vanuit goed werkgeverschap willen we je hierbij advies geven om je te behoeden voor een veelgemaakte fout.

Download hierbij de factsheet: 4-Weken loon 2023

Wat betekent alles op mijn loonstrook?

Het bestand hieronder geeft uitleg over alle aspecten van de loonstrook. Mochten er nog vragen zijn over eventuele aparte looncomponenten of uursoorten, stuur dan een e-mail naar info@gjpd.nl voor meer informatie.

Uitleg Loonstrook

Wat is loonheffingskorting?

Als je loon krijgt heb je recht op loonheffingskorting. Door deze korting betaal je minder belasting en premies volksverzekeringen. De loonheffingskorting mag je maar één keer toepassen, ook al heb je verschillende banen. 

Weet je het niet zeker? Vraag het dan na. Het kan zo zijn dat een verkeerde keuze leidt tot een terugbetaling aan de belastingdienst bij de definitieve aanslag van inkomstenbelasting. Bij twijfel is het raadzaam om de Belastingdienst te bellen op telefoonnummer 0800-0543. Zorg ervoor dat je jouw BSN nummer bij de hand heeft. Je kunt natuurlijk ook de website van de Belastingdienst raadplegen op www.belastingdienst.nl.

Heb je een uitkering? Vraag dan bij je contactpersoon van het UWV of Gemeente na of je wel of geen loonheffingskorting moet toepassen.