RI&E voorbeeld en tips

Op de huidige arbeidsmarkt staan veiligheid en welzijn van werknemers centraal. Dit maakt een effectieve Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) onmisbaar. Deze blog is bedoeld om jou als werkgever te voorzien van praktische inzichten en stappenplannen. Een goed uitgevoerde RI&E is namelijk niet alleen een wettelijke verplichting, maar vormt ook de basis voor een gezonde en veilige werkomgeving. Dit draagt bij aan het algehele welzijn en de productiviteit van jouw personeel.

Een RI&E opstellen

In de wereld van HR en bedrijfsmanagement is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) een belangrijk middel. Het opstellen van een RI&E helpt je organisatie bij het identificeren en beheren van werkgerelateerde risico's, waarbij je niet alleen voldoet aan wettelijke vereisten, maar ook bijdraagt aan een gezondere en veiligere werkomgeving. Het proces van het opstellen van een RI&E begint met het verzamelen van gegevens over de werkplek, gevolgd door een grondige evaluatie van de mogelijke risico's.

Het RI&E stappenplan

  • Voorbereiding: begin met het verzamelen van alle relevante informatie over de werkprocessen, apparatuur en de werkomgeving. Denk hierbij aan machinehandleidingen, werkprocedures, en incidentrapportage.
  • Risico-identificatie: breng alle potentiële risico's in kaart. Dit kan variëren van fysieke gevaren zoals slipgevaar tot psychosociale risico's zoals werkstress.
  • Risico-evaluatie: beoordeel elk geïdentificeerd risico op basis van de kans van voorkomen en de mogelijke impact.
  • Actieplan opstellen: ontwikkel een gedetailleerd actieplan om deze risico's te verminderen of te elimineren. Wijs duidelijke verantwoordelijkheden toe en stel termijnen vast.
  • Implementatie en monitoring: voer de actiepunten uit en monitor regelmatig de effectiviteit ervan.

RI&E voorbeelden

Het opstellen van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een taak die sterk varieert afhankelijk van de sector en het type bedrijf. In productieomgevingen ligt de focus op het beheersen van risico's zoals machineveiligheid, lawaai, trillingen en fysieke belasting. Maatregelen kunnen bestaan uit veiligheidsmechanismen voor machines, training in veilig werken en ergonomische aanpassingen van werkplekken. 

In kantooromgevingen richt de RI&E zich meer op risico's gerelateerd aan beeldschermwerk, zoals houdingsproblemen, oogbelasting, RSI, werkstress en werkdruk. Hierbij gaat het om het ergonomisch inrichten van werkplekken, het reguleren van beeldschermwerk en het bevorderen van een open cultuur waarin werknemers hun zorgen kunnen uiten. 

In alle gevallen is het doel van de RI&E het identificeren en adequaat adresseren van risico's om zo te voldoen aan wettelijke eisen en een veilige, gezonde werkomgeving te creëren.

Handige tips voor het opstellen van een RI&E

  • Betrek medewerkers: medewerkers zijn vaak het beste op de hoogte van de risico's in hun werkomgeving. Hun input is van onschatbare waarde voor een accurate en volledige RI&E.
  • Gebruik checklists: maak gebruik van bestaande checklists en tools voor RI&E om geen belangrijke aspecten over het hoofd te zien.
  • Wees realistisch: focus op realistische risico's en maatregelen. Niet elk risico kan volledig geëlimineerd worden, dus zoek naar beheersbare oplossingen.
  • Regelmatige updates: de werkomgeving en processen veranderen voortdurend. Zorg ervoor dat je RI&E regelmatig wordt bijgewerkt om relevant te blijven.
  • Deskundig HR advies: overweeg om deskundig HR advies in te winnen, vooral als je organisatie niet over de nodige expertise beschikt.

Bij GJ Dé HR Partner helpen we graag met een gedegen RI&E voor jouw organisatie. Onze experts kunnen je ondersteunen bij het opstellen van een effectieve RI&E, of het nu gaat om  verzuimbeheer of werving en selectie. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek, en ontdek hoe we samen een veilige en gezonde werkomgeving kunnen creëren.

Gabriëlle Thijsebaard

Geschreven op: 16-01-2024

Terug naar overzicht