Wat zijn de belangrijkste HR-wetswijzigingen per 2024 en wat betekent dit voor jou?

Als strategisch HR-partner is het van groot belang dat wij op de hoogte zijn van de nieuwste wet- en regelgeving en aankomende wijzigingen. In dit artikel hebben wij de belangrijkste informatie wat van invloed is voor jou als werkgever op een rijtje gezet. In dit artikel informeren wij je graag over de recentelijke wetswijzigingen, wetswijzigingen per 2024, wetsvoorstellen en wat GJ, Dé HR-Partner hierin kan betekenen voor jou.

 

Wetswijzigingen voor HR 2023

Naast de aankomende wetswijzigingen die in werking zullen treden per 2024, zijn er ook het afgelopen jaar een aantal belangrijke wetswijzigingen in werking getreden die relevant zijn op het gebied van HR en voor jou als werkgever.

Wet toekomst pensioenen – 1 juli 2023

De nieuwe pensioenwet zorgt ervoor dat het duidelijker en persoonlijker wordt hoeveel pensioen er is opgebouwd. Het pensioen van een deelnemer is voortaan alle premie die namens de deelnemer is betaald, plus het rendement dat dit geld heeft opgeleverd.

Het uitgangspunt van de nieuwe wet blijft hetzelfde. Dit betekent dat het pensioen nog steeds gezamenlijk wordt opgebouwd en dat de financiële risico’s met elkaar gedeeld worden. Werkgevers en werknemers leggen premie in, pensioenuitvoerders beleggen dat geld en keren de pensioenuitkeringen uit.

Sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen 4 jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, dus tot 1 juli 2027.

 

Loondoorbetaling zieke AOW-gerechtige werknemer – 1 juli 2023

Voordat de wetswijziging loondoorbetaling zieke AOW-gerechtige werknemer in werking trad, betaalde je als werkgever 13 weken loon door bij ziekte. Met de wetswijziging loondoorbetaling zieke AOW-gerechtige werknemer betaal je als werkgever nog maar 6 weken loon door bij ziekte per 1 juli 2023. Voor AOW-gerechtigden die al voor 1 juli 2023 ziek waren, blijft 13 weken gelden.

Wat betekent dit voor jou als werkgever?

  • Je mag werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt ontslaan als zij 6 weken ziek zijn en het herstel niet binnen een periode van 6 weken wordt verwacht.
  • De re-intergratieverplichting voor de werknemer met AOW-leeftijd die op of na 1 juli 2023 ziek wordt, gaat van 13 naar 6 weken.
  • Het recht op een Ziektewetuitkering van een AOW-gerechtigde werknemer gaat van 13 weken naar 6 weken.

Ziekteverzuim is een onvermijdbaar aspect binnen ieder bedrijf. Het is dan ook belangrijk om jouw organisatie hier goed op voor te bereiden. GJ Verzuim is een gecertificeerde arbodienst conform ISO-9001. Wij beschikken over de benodigde kennis, vaardigheden en ervaring op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid op werk. Wil jij weten wat onze Arbodienst voor jou kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten.

 

Nieuwe regeling voor thuiswerkende grensarbeiders – 1 juli 2023

Als een werknemer in meerdere lidstaten binnen de EU werkt, is de werknemer sociaal verzekerd in het woonland als hier minstens 25% van de totale werktijd gewerkt wordt.

Door de coronacrisis kon het thuiswerken leiden tot verschuiving van de verzekeringsplicht naar het woonland voor werknemers die in een ander land wonen dan waar zij werken.  Om dit te voorkomen werd hiervoor een regeling getroffen. Deze regeling hield in dat grensarbeiders thuis konden werken zonder dat dit gevolgen zou hebben voor de sociale zekerheid. Gezien het einde van de coronacrisis is deze regeling niet meer nodig en is dit stop gezet per 1 juli 2023.

 

Wetswijzigingen voor HR 2024

Invoering minimumuurloon – 1 januari 2024

Met de Wet invoering minimumuurloon gaat voor elke werknemer hetzelfde minimumuurloon gelden. Dit betekent dat het uurloon de grondslag wordt en niet het maandloon. Het minimumuurloon wordt dan altijd gebaseerd op een 36-urige werkweek.

Lees hier meer over de invoering van het minimumuurloon.

 

Werkkostenregeling – 1 januari 2024

Via de werkkostenregeling (WKR) kun jij als werkgever onbelaste vergoedingen aan je medewerkers geven. Momenteel bedraagt de vrije ruimte voor de werkkostenregeling 3% van de fiscale loonsom tot €400.000. Per 1 januari 2024 wordt de eerste schijf van de vrije ruimte van de werkkostenregeling verlaagd van 3% naar 1,92%.

 

Onbelaste reiskostenvergoeding omhoog – 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 zal de onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd worden van €0,21 per kilometer naar €0,24 per kilometer. De onbelaste reiskostenvergoeding is een gerichte vrijstelling in de loonbelasting. Jij als werkgever kan aan een werknemer een vergoeding toekennen voor zakelijke kilometers. Er is geen wettelijke verplichting om de reiskosten te vergoeden dus je bent hier als werkgever vrij in.

 

STAP wordt SLIM – 1 januari 2024

Sinds 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden een STAP-budget van maximaal €1000,- per jaar aanvragen voor hun scholing en ontwikkeling. Het STAP-budget is een persoonlijk leer- en ontwikkelbudget.

De STAP-subsidie kwam onder druk te staan toen bleek dat deelnemers er te veel opleidingen zonder duidelijke meerwaarde voor de arbeidsmarkt mee volgden.

Vanwege deze problemen en bezuinigingsmaatregelen heeft het kabinet besloten dat het STAP-budget per 2024 verdwijnt. Vanaf 15 november 2023 start het laatste STAP-budget tijdvak.

Met het vervallen van de STAP-subsidie komt €147 miljoen aan middelen vrij. Hiervan wordt de helft ingezet voor uitbreiding van de SLIM-subsidie. De SLIM-regeling is een subsidie die erop is gericht om leren en ontwikkelen in het mkb te bevorderen.

Nieuwe pensioenwet – 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 gaat werkend Nederland pensioen opbouwen vanaf 18 jaar. Voorheen was dit vanaf 21 jaar. Zorg als werkgever dat de gegevens juist en tijdig zijn ingevoerd.

Wetsvoorstellen

Naast de recentelijke- en aankomende wetswijzigingen, zijn er ook een aantal wetsvoorstellen die relevant kunnen zijn voor jou als werkgever. Wij hebben de belangrijkste op een rijtje gezet en wat GJ, Dé HR-Partner voor jou kan betekenen.

 

Verplicht een vertrouwenspersoon

Er is een wetsvoorstel ingediend dat bedrijven met meer dan 10 werknemers verplicht om werknemers toegang te geven tot een vertrouwenspersoon. Het beschikbaar stellen van een externe vertrouwenspersoon draagt bij aan een veilige werkomgeving.

Weet iedereen binnen jouw organisatie waar zij terechtkunnen en is er een duidelijke gedragscode aanwezig? Wij helpen je hier graag bij! Vanuit een positieve, neutrale en beschermende positie maken wij het onderwerp bespreekbaar voor werkgever en werknemer.

Lees hier meer over onze dienstverlening Vertrouwenspersoon.

 

Gelijke kansen bij werving en selectie

Het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie verplicht werkgevers en intermediairs om op papier te zetten hoe zij discriminatie bij werving en selectie voorkomen.

GJ, Dé HR-Partner is ambassadeur van de Bond tegen Discriminatie. Wij geloven dat ieder mens recht heeft op een kwalitatieve baan en individuele groei. En daar zetten wij ons actief voor in! Wij besteden aandacht aan ieder individu en steunen de strijd tegen ongelijkheid. Samen met jou zorgen we voor een eerlijke en open arbeidsmarkt.

Ben jij op zoek naar professionele ondersteuning bij je zoektocht naar de perfecte kandidaat? Onze specialisten van Werving en Selectie nemen graag het werving- en selectieproces van je over! Neem vrijblijvend contact op.

 

Meer zekerheid flexwerkers

Het wetsvoorstel Meer zekerheid voor flexwerkers, wil meer zekerheid creëren voor oproepkrachten, uitzendkrachten en tijdelijke arbeidskrachten en de verschillen tussen vast en flex verkleinen. Binnen dit wetsvoorstel wordt onder andere gekeken naar het afschaffen van nul-urencontracten en verkorten Fase A en B in uitzendcontracten.

Wij richten ons op duurzaam succes op de lange termijn. Zo geven wij veel aandacht aan de ontwikkeling van onze relaties. Met zorg én tijd gaan wij voor je aan de slag, zijn wij up-to-date over de nieuwste wet- en regelgeving en selecteren we de beste kandidaten voor jouw business.

Uitzendpersoneel nodig? Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten.

Caitlin Renten

Geschreven op: 20-10-2023

Terug naar overzicht