Arbodienstverlening nodig?

Een preventieve verzuimaanpak met een vaste casemanager als aanspreekpunt

Vraag hier een offerte aan

Is jouw verzuimbeheer goed geregeld?

Ziekteverzuim is een onvermijdbaar aspect binnen ieder bedrijf. Belangrijk dus om je business hier goed op voor te bereiden. Maar ben je wel op de hoogte van de risico’s? Wist je bijvoorbeeld dat één dag verzuim al snel kan oplopen tot 400 euro? Los van de financiële aspecten kan er ontzettend veel tijd en energie gaan naar administratieve zaken. 

Dat is zonde, en die tijd kan veel beter besteedt worden. Door verzuimbeheer aan ons uit te besteden zorg je altijd voor een soepele gang van zaken. Bovendien hebben wij onze krachten gebundeld met geregistreerde en gecertificeerde arbeidsdeskundigen, verpleegkundigen en bedrijfsartsen om je verder te helpen op het gebied van verzuimbeheer.

GJ Verzuim is een gecertificeerde arbodienst conform ISO-9001. Wij beschikken over de benodigde kennis, vaardigheden en ervaring op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid op het werk. Hierbij stellen wij ons onafhankelijk op: wij richten ons op de belangen van alle partijen.

Man.systeemCertificatie.ISO9001 Cert.schema Arbodiensten

Bereikbaar via 0174-281981 - In het menu kies 1 en daarna 3

Zo bieden wij ondersteuning

Onze transparante en efficiënte aanpak zorgt voor korte en directe lijnen met professionals, waardoor jij snel en adequaat kunt handelen bij preventie en ziekteverzuim van jouw medewerkers. Onze casemanagers zijn bovendien direct inzetbaar om jou te ondersteunen bij specifieke vraagstukken. Met ons eigen portal heb jij real-time inzicht in de voortgang van het verzuimtraject, inclusief de acties die wij als team ondernemen om het verzuim terug te dringen. Zo blijf jij altijd up-to-date en kun je snel bijsturen waar nodig.

Compleet

€ 11,75 per medewerker per maand*

 1. Inclusief het eerste jaar spreekuren bedrijfsarts
 2. Wij verzorgen uw verzuimbegeleiding van A t/m Z
 3. 24/7 inzicht voor managers, directeuren en HR-afdelingen
Extra

€ 9,50 per medewerker per maand*

 1. Wet Verbetering Poortwachter wordt volledig uit handen genomen
 2. Overzichtelijke dashboards met alle voortgang
 3. 24/7 inzicht voor HR-medewerkers, managers en directeuren
Basis

€ 1,75 per medewerker per maand*

 1. Inclusief signaleringen zodat je nooit een actie mist
 2. U heeft de regie over de Wet Verbetering Poortwachter
 3. 24/7 inzicht voor directeuren, HR-medewerkers en managers

* Naast de maandelijkse kosten hebben wij een volledige tarievenlijst om de volledigheid van onze service te kunnen waarborgen. Het Compleet pakket is alleen verkrijgbaar voor bedrijven met een verzuimpercentage lager dan 5% en minimaal 50 medewerkers.

 

Arbopakketten

Compleet

Dit pakket is interessant wanneer u alle verzuim gerelateerde zaken uit handen wilt geven aan een verzuimspecialist, zodat je jouw tijd en energie kan richten op andere zaken binnen de organisatie. Onze casemanagers vertellen je graag of Compleet de juiste optie is. 

Voordelen Compleet:

 • €11,75 per medewerker per maand*
 • Inclusief het eerste jaar spreekuren bedrijfsarts
 • 24/7 inzicht voor managers, directeuren en HR-afdelingen

Offerte aanvragen

ZZP Diensten

Extra

Zelf het verzuimbeheer in handen willen houden maar onze casemanagers de verplichte handelingen van de Wet Verbetering Poortwachter laten uitvoeren? Dan past Extra het beste bij jouw bedrijfsvoering. Je houdt zelf periodiek contact met de medewerkers, vanuit dashboards kun je de verzuimcijfers inzien welke je door kunt sturen naar jouw verzuimverzekeraar en tijdens ziekte kun je het lopende dossier volledig, 24/7, volgen.   

Voordelen Extra:

 • € 9,50 per medewerker per maand
 • Wet Verbetering Poortwachter wordt volledig uit handen genomen
 • 24/7 inzicht voor HR-medewerkers, managers en directeuren
 • Overzichtelijke dashboards

Offerte aanvragen

Werving Selectie

Basis

Zelf alles onder controle houden en de regie pakken in de verzuimbegeleiding? Dan is Basis de juiste keuze voor jouw bedrijfsvoering. Wij zorgen voor de signaleringen zodat je nooit een actie mist binnen de Wet Verbetering Poortwachter.

Voordelen Basis

 • € 1,75 per medewerker per maand
 • Signaleringen zodat je nooit een actie mist
 • U heeft de volledige regie

Offerte aanvragen

Vraag onze Casemanager welk arbopakket bij jouw organisatie past. We vinden niets interessanter dan de groei van jouw business.

Backoffice

Waarom kiezen voor ons?

 • Vaste consulente arbodienst als aanspreekpunt (casemanager)
 • Transparant en efficiënt: korte en directe lijnen naar professionals voor advies en overleg
 • Modulair opgebouwd pakket
 • Persoonlijke aandacht voor klant en medewerker
 • Inzetbaarheid van partners
 • Een eigen portal met voortgangsmodule
 • Mogelijkheid tot koppelen met interne diensten

Offerte op maat

Pakket

Aanmaken administratie  
Opvoeren medewerkers
Korting   - €
Totaal eenmalig  
 
Totaal per loonrun

Onze meest gestelde vragen over Verzuimbeheer

Inloggen portal?

Met deze button kunt u inloggen op ons systeem Visma wanneer u een overeenkomst heeft met GJ Verzuim:

Inloggen Verzuimportaal

Hoe gaan jullie om met privacygevoelige gegevens?

GJ Verzuim heeft een privacyreglement dat jou beschermt tegen elke mogelijke vorm van oneigenlijk gebruik van jouw gegevens nu en in de toekomst. Je hebt er immers recht op dat de arbodienst jouw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelt. Achtergrondinformatie over jou die voortkomt uit keuringen, onderzoeken en controles blijft onder de hoede van de arbodienst en wordt dus niet doorgegeven aan jouw werkgever. Ook de uitvoeringsinstelling, die jouw eventuele Ziektewet- of WAO-uitkering betaalt, krijgt informatie die nodig is om jouw beroep op een uitkering te beoordelen. Het eventuele opvragen van medische informatie bij jouw behandelaar gaat altijd via een medische machtiging en na jouw akkoord.

Bewaartermijnen Klant en Medewerker

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk. Voor uw medisch dossier geldt een bewaartermijn van 20 jaar na het einde van uw dienstverband. Of na de beëindiging van de overeenkomst tussen uw werkgever en GJ. Doorgaans zullen ander persoonsgegevens bewaard worden tot twee jaar na uitdiensttreding of totdat de gegevens niet meer noodzakelijk zijn. 

Is het verzetten van een spreekuur mogelijk?

Ja, dat kan! Het verzetten van verzuimafspraken kan alleen door je leidinggevende of HR ingediend worden. Indien afspraken niet tijdig worden afgemeld, dan moeten we helaas de kosten ervan toch in rekening brengen.

Kan ik tussentijds wisselen van Verzuimpakket?

Ja, dit kan 1x per jaar bij afloop jaarlijkse overeenkomst.

Waarom is een RI&E belangrijk?

In de RI&E breng je alle arbeidsrisico's binnen je bedrijf of organisatie in kaart. Vervolgens maak je een plan van aanpak voor het beheersen van deze risico's. Het doel van de RI&E is om gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen. Dit is van belang voor je bedrijf en de werknemers. Een RI&E is verplicht voor alle werkgevers, tenzij je ZZP'er bent. Alleen als de medewerkers samen minder dan 40 uur per week werken, kun je gebruik maken van een gezondheidschecklist als vervanger voor de RI&E.

In alle andere gevallen schrijft de Arbowet voor dat je een RI&E moet hebben.

Wat is een FML?

Een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) is een veel gebruikt instrument om de belastbaarheid van werknemers vast te stellen.

De FML wordt opgesteld door de bedrijfsarts vanuit GJ Verzuim. De bedrijfsarts onderzoekt de werknemer op verschillende beoordelingspunten vanuit een zogenaamde normaalwaarde. Er wordt vooral gekeken naar wat een werknemer wel kan, maar ook naar wat iemand niet (meer) kan.

Heeft u klachten?

Tevreden klanten zijn voor ons van groot belang. Een klacht of aandachtspunt biedt ons de mogelijkheid om het beter te doen. Een klacht kan bijvoorbeeld betrekking hebben op spreekuren, wachttijden, bereikbaarheid en communicatie. Blijf niet met uw klacht rondlopen. Breng ons op de hoogte. Uw klacht kan leiden tot verbetering van onze dienstverlening. Elke klacht wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

 1. Eenvoudige klachten proberen wij direct op te lossen. Hiervoor is het niet nodig om het klachtenformulier in te vullen. U kunt uw klacht of aandachtspunt bespreken met de desbetreffende medewerker of via Verzuim@gjpd.nl
 2. Is uw klacht ingewikkelder van aard en kan het niet in onderling overleg worden opgelost, dan kunt u op onze website het klachtenformulier invullen. Als u uw persoonlijke gegevens invult op het klachtenformulier, ontvangt u altijd een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht. Wij handelen uw klacht vervolgens binnen drie weken af. Dient u een klacht in namens een werkgever of werknemer, dan ontvangen wij ook graag een machtiging die door de persoon die de klacht wil indienen, is ondertekend.

* Indien de klacht betrekking heeft op het werkhervattingsadvies van de bedrijfsarts dan kan de klager zich wenden tot het UWV om daar een deskundigen oordeel aan te vragen. De klacht wordt verder niet in behandeling genomen door GJ Verzuim.

** Als de klacht betrekking heeft op een medische beoordeling van de bedrijfsarts dan kan de klager een procedure second opinion bedrijfsarts aanvragen bij GJ Verzuim. De klacht wordt verder niet in behandeling genomen door GJ Verzuim.

*** Mocht de klacht betrekking hebben op het arbeidsdeskundig handelen dan kunt u dit melden bij Verzuim@gjpd.nl. Ook kan er ook rechtstreeks een klacht ingediend worden bij de Stichting Register Arbeidsdeskundigen over de betreffende arbeidsdeskundige.

 1. Afhankelijk van het specifieke geval, ontvangt u in sommige gevallen van de klachtenbehandelaar een schriftelijke reactie op uw klacht, terwijl in andere gevallen een gesprek beter past. Als een gesprek heeft plaatsgevonden, krijgt u daarna een schriftelijke bevestiging hiervan
 2. Mocht u zich niet kunnen vinden in de voorgestelde afhandeling van uw klacht, dan kunt u dit binnen een kalendermaand schriftelijk kenbaar maken aan de directie van GJ Dé HR-Partner. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om uw klacht mondeling toe te lichten. In onderling overleg zal worden bepaald of dit een telefonisch of persoonlijk gesprek zal zijn. Wij streven ernaar om tijdens dit gesprek een voor beide partijen bevredigende oplossing te vinden. Van het gesprek ontvangt u een schriftelijke bevestiging.
 3. Mocht u onverhoopt alsnog niet tevreden zijn met de afwikkeling van uw klacht, dan heeft u de mogelijkheid om zich, binnen een maand na het doorlopen van deze klachtenprocedure, te wenden tot de Geschillencommissie Arbodiensten via de website www.klachtregeling.nl.

Klachtenformulier

* verplichte velden