Als werkgever wil je goed zorgen voor je medewerkers. Naast een veilige werkomgeving is het belangrijk dat zij ook terecht kunnen bij een externe partner die niet gekleurd is door de omgeving van jouw organisatie. Wij helpen je hier graag bij! Vanuit een positieve, neutrale en beschermende positie maken onze vertrouwenspersonen de duidelijke gedragscode binnen jouw organisatie bespreekbaar voor werkgever en werknemer.

 

Wist je dat je als werkgever volgens de Arbowet verplicht bent om medewerkers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting? Waaronder ongewenste omgangsvormen zoals: ongewenste intimiteiten, pesterijen, discriminatie, geweld of integriteitsschendingen zoals: belangenverstrengeling, plichtsverzuim of het achterhouden van informatie. Je dient hiervoor een beleid op te stellen en ook daadwerkelijk uit te voeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn.

 

GJ, Dé HR-Partner helpt jou graag! Al onze vertrouwenspersonen zijn gecertificeerd. Dit betekent dat zij de juiste training en kwalificaties hebben om hun werk effectief en professioneel uit te voeren. Daarnaast ontvang je als werkgever jaarlijks een rapportage over de activiteiten van de vertrouwenspersoon binnen jouw organisatie. Zo blijf je op de hoogte van wat er speelt en kun je eventuele problemen proactief aanpakken.

 

Klik hier voor meer informatie!

Caitlin Renten

Geschreven op: 12-09-2023

Terug naar overzicht