Zieke (ex)medewerker

Ziekte na einde dienstverband

Je zou misschien denken dat als het dienstverband van een werknemer is beëindigd, je als werkgever geen verdere verantwoordelijkheden meer hebt. Maar dat is niet helemaal waar. Wanneer een ex-werknemer ziek wordt kort na ontslag, speel jij namelijk nog een belangrijke rol.

Het is zaak om dit goed aan te pakken om juridische problemen te voorkomen. Door de juiste procedures te volgen, bescherm je zowel de belangen van je voormalige medewerker als die van je bedrijf. Een zorgvuldige aanpak is essentieel in dit soort situaties. Lees hier meer over deze situatie en de stappen die je moet ondernemen.

Wat gebeurt er als een medewerker ziek wordt na het einde van zijn dienstverband?

Het lijkt een lastige situatie: een werknemer is niet meer in dienst, maar wordt vervolgens wel ziek. Toch blijf jij als voormalig werkgever een belangrijke rol spelen. Dit heeft te maken met premiedifferentiatie van de Ziektewet. Als ex-werkgever ben je verplicht te zorgen voor een goede re-integratie, ook als iemand al is vertrokken. Anders kan dat financiële gevolgen hebben.

Of je verantwoordelijk bent voor de re-integratie van de zieke ex-werknemer, hangt er vanaf of je publiek verzekerd bent bij UWV of Ziektewet-eigenrisicodrager bent. Ben je publiek verzekerd, dan is het UWV verantwoordelijk voor de re-integratie van de ex-werknemer. Zij schakelen een verzekeringsarts in en dragen de kosten voor re-integratie. Wel worden deze kosten doorbelast in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas.

Ben je eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan neemt het UWV de re-integratie niet over. In dat geval ben je zelf verantwoordelijk om de re-integratie te begeleiden gedurende het (langdurig) verzuim van de ex-werknemer en te voldoen aan de re-integratie-inspanningen die voortvloeien uit de Wet verbetering poortwachter. 

Wat is premiedifferentiatie?

Elk jaar komt het opnieuw terug, je lijkt er als werkgever niet aan te ontkomen: de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Ook wel afgekort als de premie Whk. De Whk is een premie die werkgevers betalen om een deel van de uitkeringen te bekostigen voor (oud-)medewerkers die ziek uit dienst zijn getreden of in de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) terecht zijn gekomen.

Hoe hoger het risico en verzuim, hoe duurder de premie wordt die jouw bedrijf moet betalen. Door actief re-integratie op te pakken, voorkom je verzuimkosten en premiestijgingen.

Voor een werkgever kan het dus voordelig zijn dat de werknemer niet ziek uit dienst gaat. Een zieke werknemer kan echter niet zonder meer hersteld worden gemeld. De werknemer is immers niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt en de kans bestaat dat de ex-werknemer zich alsnog ziek zal melden na de uitdiensttreding met alle gevolgen van dien.

Ligt herstel op korte termijn in het vooruitzicht, dan kan het voordelig zijn om de werknemer in dienst te houden tot dit herstel. Dit voorkomt dat de werknemer ziek uit dienst gaat. Eventueel kan in dat laatste geval alvast een beëindigingsovereenkomst overeengekomen worden. Na herstel en uitdiensttreding kan de werknemer een WW-uitkering aanvragen en heeft de werkgever geen last van de premiedifferentiatie.

Voorwaarden Ziektewetuitkering als een werknemer net uit dienst is

Zodra een medewerker uit dienst is, verliest deze zijn dekking voor de Ziektewet. Maar dankzij de nawerkingsregeling van de Ziektewet kan hij soms tóch een uitkering ontvangen.

Een ex-werknemer heeft recht op een Ziektewetuitkering als hij ziek wordt binnen 4 weken na het einde van het dienstverband, mits hij geen andere baan of uitkering heeft. Wordt iemand tijdens onbetaald verlof ziek? Dan heeft hij daarentegen géén recht op de Ziektewet.

Re-integratie medewerkers na ziekte

Gezien alle verplichtingen en risico's is het essentieel om ziekte na een einde dienstverband zorgvuldig aan te pakken. GJ, Dé HR-Partner geeft HR advies over de beste re-integratie aanpak en stappen die je moet ondernemen.

Zo voorkom je boetes en premiestijgingen en houd je grip op het verzuim en de kosten. Want als professionele HR-partner begrijpen wij dat de optimale inzet en vitaliteit van medewerkers én oud-medewerkers essentieel is voor je bedrijfsprestaties. Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan contact op met onze verzuim specialisten.

Gabriëlle Thijsebaard

Productspecialist Marketing

Als Productspecialist Marketing zorg ik ervoor dat we met de juiste marketing strategie de doelgroepen van GJ bereiken met de juiste mediamix. Ik zorg ervoor dat de huisstijl in één lijn is bij het ontwerpen van o.a. de brochures, (offline) media uitingen en de website. Daarnaast analyseer ik de data van alle marketing inspanningen en zorg ervoor dat er een stijgende lijn is in de resultaten. Samen met de specialisten van GJ zorgen we ervoor dat jij op de hoogte bent van het laatste HR-nieuws.


Dit artikel is gepubliceerd op: 21-05-2024
Dit artikel is aangepast op: 20-06-2024

Terug naar overzicht