Uw werknemer heeft als ouder recht op onbetaald ouderschapsverlof tot het kind 8 jaar is. Dit is een verlof van maximaal 26 keer het aantal uren van der werkweek van uw werknemer. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen werknemers met kinderen in totaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen. Uw werknemer kan het verlof in 1 keer achter elkaar opnemen of flexibel. 

Belangrijkste punten/voorwaarden:

  • Het recht op betaling van het ouderschapsverlof geldt voor werknemers, inclusief de niet voor de Ziektewet verzekerde werknemers met een arbeidsovereenkomst (zoals DGA’s en huishoudelijke hulp).
  • De duur van de uitkering voor betaald ouderschapsverlof bedraagt 9 weken.
  • Bij de geboorte van een meerling (eigen kinderen) of de adoptie van meerdere kinderen heeft de werknemer voor ieder kind recht op maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof.
  • Het betalingsniveau is vastgesteld op 70% van het dagloon met een maximum van 70% van het maximumdagloon.
  • De werkgever vraagt de uitkering aan voor de werknemer via de Verzuimmelder of Werkgeversportaal van het UWV. De uitkering is een WAZO uitkering. Aanvragen van de uitkering kan alleen voor hele werkweken.
  • Het UWV betaalt de uitkering in maximaal 3 delen aan u. Het eerste betaalverzoek is tegelijk met de aanvraag. Daarna kunt u nog 2 betaalverzoeken doen als u dat wilt. Dit doet u via de Verzuimmelder of het werkgeversportaal van het UWV.
  • Alleen voor ouderschapsverlof dat in het eerste jaar na de geboorte wordt opgenomen is de uitkering beschikbaar.
  • Als sprake is van adoptie is de uitkering voor ouderschapsverlof alleen beschikbaar in het eerste jaar na de dag van de feitelijke opneming ter adoptie.
  • Het ouderschapsverlof geldt ook voor ouders die vóór de invoering van de wet een kind krijgen. Het kind moet op het moment dat de wet ingaat jonger dan 1 jaar zijn. Ook moeten de ouders op dat moment werknemer zijn. En nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen.
  • Het resterende ouderschapsverlof kan nog steeds worden opgenomen tot de achtste verjaardag van het kind, maar blijft onbetaald.

Heeft u hier vragen over? Onze Talentscouts kijken graag met u mee. 

Tel. 0174-281981 

Mail: HR@gjpd.nl

Gabriëlle Thijsebaard

Geschreven op: 14-06-2022

Terug naar overzicht