Gecontroleerd. Gecertificeerd. Geweldig.

Alle bedrijven die opereren onder de naam GJ Dé HR-Partner voldoen aan het SNA-keurmerk (de NEN4400-norm). Voor dit keurmerk is een voorwaarde dat er voldaan wordt aan betaling omzetbelastingen- en loonheffing. 

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Detacheerders en payrollondernemingen vallen eveneens onder de reikwijdte van het keurmerk omdat ook zij arbeid ter beschikking stellen. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

Op de website van de stichting normering arbeid kunt u de certificaten downloaden van de bedrijven van GJ Dé HR-Partner.