Ben je in loondienst? Dan ontvang je van je werkgever periodiek een loonstrook waarop staat vermeld welk salaris je op de eerstvolgende uitbetalingsdatum op je rekening hebt staan. Op die loonstrook, ook wel salarisstrook genoemd, staan echter ook termen waarmee je wellicht niet helemaal bekend bent. En wil je je loonstrook kunnen begrijpen, dan is dat natuurlijk wel van belang. GJ dé HR partner vertelt je graag meer over je loonstrook. Op deze pagina vertellen we je onder andere hoe die eruit ziet en wat de verschillende afkortingen betekenen. 

Uitleg van je loonstrook

Wanneer je voor verschillende werkgevers hebt gewerkt, is het je misschien al opgevallen: niet elke loonstrook ziet er hetzelfde uit. In de basis zijn ze echter allemaal hetzelfde, maar iedere salarisadministratie werkt net even wat anders. De informatie kan soms net op een andere plek staan dan je gewend bent of verwacht. Het interessantste cijfer op je loonstrook is voor jou natuurlijk je nettoloon, oftewel het bedrag dat je op je bankrekening ontvangt. Dat is je brutoloon waarvan alle belastingen en premies zijn afgetrokken. Ook zie je op je loonstrook alle inhoudingen, toeslagen, eventuele extra’s zoals vakantiegeld en bonussen en de afdracht van belastingen en sociale premies. 

Zo ontvang je je salarisstrook

Vrijwel alle bedrijven verstrekken hun salarisstroken digitaal aan hun werknemers. Dat kan betekenen dat je deze per e-mail ontvangt, maar ook dat je deze in een online portaal kunt inzien. Je beschikt daarvoor dan over persoonlijke inloggegevens die je met niemand anders deelt. Treed je in dienst bij een nieuwe werkgever? Zorg er dan altijd voor dat je op de hoogte bent van de manier waarop je jouw salarisstrook ontvangt. Zo kun je deze controleren en je werkgever op eventuele fouten attenderen.

Je loonstrook controleren: hier moet je op letten

Ga je je loonstrook controleren? Dan zijn er enkele zaken die je aandacht verdienen. De eerste loonstrook die je van een nieuwe werkgever ontvangt, controleer je altijd op je persoonlijke gegevens, inclusief je BSN. Elke maand controleer je het bruto- en nettoloon en of de ingehouden premies en belastingen kloppen. Op je salarisstrook zie je ook eventuele toeslagen, bijvoorbeeld in verband met nachtwerk of overuren, in. 

Wat alle afkortingen betekenen

Wanneer je niet bekend bent met uiteenlopende termen die op dit gebied worden gebruikt, kan het je even gaan duizelen wanneer je je loonstrook controleert. Om je een eindje op weg te helpen, zetten we hieronder enkele van de belangrijkste afkortingen voor je op een rijtje.

 • LH: loonheffing
 • LHK: loonheffingskorting
 • ZVW: Zorgverzekeringswet
 • ZW: Ziektewet
 • WW: Werkloosheidswet
 • WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 • WGA: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
 • BT: Bijzonder Tarief

Ben je werkzaam als uitzendmedewerker? Dan zijn er nog een aantal termen die je tegenkomt op je loonstrook. Hieronder enkele afkortingen voor je op een rijtje:

 • Byz.tar %: Bijzonder Tarief

 • WRM: Werkmaatschappij/loonbedrijf

 • PNS: Pensioen

 • IWV: Geeft aan uit welk land je een inwoner bent

 • DLT%: Hier staat het percentage uren dat je per week werkt

 • OT: Onbepaalde tijd

 • Opr: Oproepovereenkomst

 • SAO: Schriftelijke ArbeidsOvereenkomst

 • JUN: JaarUrenNorm

 • SVW dagen: sociale verzekeringsdagen

 • Normale uren: het aantal uren dat je echt hebt gewerkt

 • WHK flex/vast: Werkhervattingskas

Zoals we al noemden, wordt de informatie niet op iedere salarisstrook op dezelfde manier of in dezelfde volgorde gepresenteerd. Bekijk je loonstrook dus op je gemak en ga na waar je alle bovenstaande afkortingen, je brutoloon en je nettoloon terug kunt vinden. Wanneer je hier één keer goed naar kijkt, is het de volgende keren een stuk makkelijker om je loonstrook te lezen. 

Loonstrook voorbeeld

Heb je behoefte aan nog wat meer inzicht in hoe een loonstrook eruitziet? GJ dé HR partner kunnen we het altijd persoonlijk aan je toelichten.

Gabriëlle Thijsebaard

Geschreven op: 13-02-2024

Terug naar overzicht