Hoe bevorder je de gezondheid en veiligheid op de werkvloer?

Op 28 april vieren we de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Deze dag is bedoeld om aandacht te vragen voor de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Naast het gebruik van veilige machines, beschermende kleding en andere goedgekeurde middelen, is het ook essentieel dat medewerkers veilig gedrag vertonen. In dit artikel delen we diverse tips hoe jij als werkgever een veilige en gezonde werkomgeving kunt creëren en laten we graag zien hoe GJ, Dé HR-Partner jou hierbij kan helpen.

1. Zorg voor een RI&E

Een Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een methode om alle mogelijke arbeidsrisico’s binnen je bedrijf of organisatie te identificeren. Door deze risico’s te benoemen, kun je ze effectief aanpakken en de kans op ongelukken of gezondheidsproblemen verkleinen.

Ieder bedrijf met werknemers is verplicht om de arbeidsrisico’s te identificeren en de mogelijke impact hiervan op het personeel te beoordelen. Deze bevindingen moeten worden gedocumenteerd in de RI&E, inclusief een Plan van Aanpak (PVA). Het PVA beschrijft welke maatregelen de werkgever zal nemen om risico’s aan te pakken.

2. Stel een preventiemedewerker aan

Een preventiemedewerker is een medewerker binnen het bedrijf die, naast zijn of haar reguliere taken, zich inzet om ongevallen en verzuim te voorkomen. Het aanstellen van een preventiemedewerker binnen je bedrijf kan helpen om problemen vroegtijdig te herkennen, aangezien deze persoon dagelijks aanwezig is op de werkvloer en deel uitmaakt van de bedrijfscultuur.

3. Laat een PMO/PAGO uitvoeren

Net zoals bij een Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E), is het doel van een PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek) of een PMO (Preventief Medisch Onderzoek) het zoveel mogelijk te voorkomen of inperken van de gezondheidsrisico’s die het werk met zich meebrengt. Met het aanbieden van een PAGO aan je werknemers voldoe je als werkgever niet alleen aan je verplichtingen vanuit de Arbowet, maar draag je ook bij aan het zoveel mogelijk voorkomen van beroepsziekten.

4. Geef voorlichting

Naast het identificeren van risico’s en het effectief aanpakken ervan, is het essentieel om je medewerkers goed te informeren over hun taken en de bijbehorende veiligheids- en gezondheidsrisico’s. De onderwerpen die tijdens deze voorlichting worden besproken, zijn meestal gebaseerd op de Risico-inventarisatie en Evaluatie. Aangezien het bijhouden van de RI&E ook belangrijk is, is het essentieel om de voorlichting regelmatig te herhalen.

Bij GJ, Dé HR-Partner, staat preventie centraal in onze arbodienstverlening. Naast verzuimbegeleiding bieden wij een breed scala aan preventieve diensten, waaronder arboscans, werkplekonderzoeken, Risico-inventarisatie en Evaluaties (RI&E’s), vitaliteitsprogramma’s, Periodiek Medisch Onderzoek (PMO), Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO), gecertificeerde vertrouwenspersoon, coaching en meer!

Neem vandaag nog contact op voor meer informatie.

Caitlin Renten

Geschreven op: 09-04-2024

Terug naar overzicht