De arbeidsdeskundige onderzoekt welke kansen er voor de werknemer zijn en wat de verwachting is om weer aan het werk te kunnen. De arbeidsdeskundige voert diverse gesprekken met de werkgever en medewerker en mogelijk bezoekt een arbeidsdeskundige de werkplek. In de gesprekken met de werkgever vraagt de arbeidsdeskundige wat het probleem is, wat de mogelijkheden zijn en geeft  advies over hoe de werknemer weer aan het werk kunt. De arbeidsdeskundige verwerkt dit in een arbeidsdeskundig rapport.