Een Inzetbaarheidsprofiel (IZP) geeft aan wat een werknemer op basis van zijn medische situatie wel en niet kan en hiermee wordt de belastbaarheid van werknemers vastgesteld. Het IZP wordt opgesteld door de bedrijfsarts.