Veilig werken. Wel zo handig.

GJ Dé HR-Partner is sinds januari 2016 VCU gecertificeerd, een garantie voor veilig werken voor tijdelijk personeel in de technieksector. 

VCU is de Veiligheid Checklist Uitzendbureaus. Door middel van controlerende instanties vindt er periodiek een toetsing plaats door een gecertificeerde organisatie. Deze organisatie controleert op de volgende punten:

  • werkwijze en beleid conform VCU werkwijze;
  • selectie, gegevens- en documentenbeheer van de uitzendkracht;
  • voorlichting en instructie aan de uitzendkracht.

VCU Certificaat