Voor uitzendkrachten:

Volgens de NBBU cao wordt het volgende gesteld onder Art.27 lid 5:

In afwijking van artikel 7: 640a BW, vervalt de aanspraak op het wettelijk minimum aantal
vakantiedagen twaalf maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak
is verworven, tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest
vakantie op te nemen. 

Art. 7: 642 BW: Onverminderd artikel 640a verjaart een rechtsvordering op tot toekenning van vakantie door verloop van vijf jaren na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan, deze regel geldt op bovenwettelijke vakantiedagen.

Het antwoord is: Ja. Wettelijke vakantie-uren vervallen na twaalf maanden in het kalenderjaar opvolgend waarin is opgebouwd. Informeer bij jouw contactpersoon of via support@gjpd.nl of er een deel van jouw vakantiedagen vervalt.

 

Voor payrollkrachten:

Voor payrollkrachten gelden de regels volgens artikel 7: 640a BW en vervallen de wettelijk opgebouwde vakantiedagen 6 maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven, tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen. Indien er in de Cao, die bij de payrollkracht wordt toegepast, wordt afgeweken van deze regel wordt de Cao regel toegepast.

Art. 7: 642 BW: Onverminderd artikel 640a verjaart een rechtsvordering op tot toekenning van vakantie door verloop van vijf jaren na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan, deze regel geldt voor de bovenwettelijke vakantiedagen.

Het antwoord is: Ja. Wettelijke vakantie-uren vervallen na zes maanden in het kalenderjaar opvolgend waarin is opgebouwd, tenzij anders is geregeld in de Cao die bij jou wordt toegepast. Informeer bij jouw contactpersoon of via support@gjpd.nl of er een deel van jouw vakantiedagen vervalt.