Wat gebeurt er met mijn vakantiedagen als ik ziek word tijdens mijn vakantie? Wat zijn bovenwettelijke vakantiedagen? Binnen welke termijn moet ik mijn vakantiedagen opnemen?

Hieronder 10 weetjes over je vakantiedagen:

  1. Je hebt minimaal 4x het aantal uur dat je werkt per week aan vakantie-uren per jaar. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Je bouwt deze uren elk uur of per maand op.
  2. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn alle dagen die je meer hebt dan de wettelijke vakantiedagen. Dit staat in je arbeidsovereenkomst of cao.
  3. Je wettelijke vakantiedagen moet je binnen 1,5 jaar (payrollmedewerker) of 2 jaar (uitzendmedewerker) opnemen. Je kunt je vakantiedagen ook in losse uren opnemen tot aan je contracturen. Tijdens je vakantie betaalt je werkgever het loon door.
  4. Je bovenwettelijke vakantiedagen moet je binnen 5 jaar opnemen.
  5. Ook met een nul-urencontract bouw je vakantiedagen op.
  6. Ook tijdens zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bouw je vakantiedagen op.
  7. Tijdens ziekte bouw je ook vakantiedagen op. Wanneer je op vakantie gaat tijdens ziekte gelden deze dagen als vakantiedagen.
  8. Als je tijdens je vakantie ziek wordt, meld je dat meteen bij je werkgever. De vakantiedagen waarop je ziek bent, raak je dan niet kwijt. Het zijn dan ziektedagen. In overleg met je werkgever kun je deze vakantie-uren op een ander moment opnemen.
  9. Wettelijke vakantiedagen mogen niet in geld worden uitgekeerd zolang de arbeidsovereenkomst van kracht is. Bovenwettelijke vakantiedagen mogen wel worden uitbetaald als dit is vastgelegd in de toepasselijke cao of in de individuele arbeidsovereenkomst.
  10. Als je werkgever je vakantie intrekt terwijl je al toestemming had, dan zijn de kosten voor je werkgever.

Gabriëlle Thijsebaard

Geschreven op: 31-10-2023

Terug naar overzicht