Vervanging aftrekken scholingskosten

Dit budget kan gebruikt worden om een training of cursus te volgen. Met het STAP-budget wil de overheid mensen de mogelijkheid bieden om meer regie te nemen bij het ontwikkelen van hun eigen loopbaan.

Het STAP-budget vervangt de fiscale aftrek scholingskosten die het voor werkenden en werkzoekenden mogelijk maakte hun scholingskosten af te trekken bij de aangifte inkomstenbelasting.

Een eigen portaal

Via het STAP-portaal kan het STAP-budget aangevraagd worden. De regeling wordt uitgevoerd door UWV. Het bedrag kan één keer per jaar aangevraagd worden. De opleiding die gevolgd wordt moet opgenomen zijn in het STAP scholingsregister.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP DE WEBSITE VAN UWV

Gabriëlle Thijsebaard

Geschreven op: 31-10-2023

Terug naar overzicht