Een externe vertrouwenspersoon staat los van je bedrijf. Dat betekent dat ze niet beïnvloed worden door wat er binnen het bedrijf speelt. Dit maakt het makkelijker voor je team om open te zijn over dingen die ze misschien niet direct met een collega zouden bespreken. Zo voelen ze zich veiliger en meer op hun gemak om problemen aan te kaarten.