Tijdens een re-integratie traject wordt in eerste instantie gekeken of er passend werk voor de werknemer gevonden kan worden of dat het georganiseerd kan worden bij de huidige werkgever. Dit wordt het eerste spoortraject genoemd.

Is de werknemer langdurig niet in staat om het werk te doen en zijn er geen passende mogelijkheden om binnen de huidige werkgever aan het werk te gaan? Dan komt re-integratie bij een andere werkgever in beeld. Dit heet 're-integratie 2e spoor' of '2e spoortraject'. Tijdens het 2e spoortraject word de werknemer begeleid in het vinden van ander werk bij een andere werkgever.