Een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) is een veel gebruikt instrument om de belastbaarheid van werknemers vast te stellen.

De FML wordt opgesteld door de bedrijfsarts vanuit GJ Verzuim, Dé Arbodienst. De bedrijfsarts onderzoekt de werknemer op verschillende beoordelingspunten vanuit een zogeheten normaalwaarde. Er wordt vooral gekeken naar wat een werknemer wel kan, maar ook naar wat iemand niet (meer) kan.