Onze artsen hebben beperkte beschikbaarheid. Het verzetten van afspraken kan alleen als er zeer dringende reden is en dient altijd in overeenstemming met uw werkgever te gebeuren. Het verzetten van verzuimafspraken kan alleen door je leidinggevende of HR ingediend worden. Indien afspraken niet tijdig worden afgemeld, moeten we helaas de kosten ervan toch in rekening brengen.