Tevreden klanten zijn voor ons van groot belang. Een klacht of aandachtspunt biedt ons de mogelijkheid om het beter te doen. Een klacht kan bijvoorbeeld betrekking hebben op spreekuren, wachttijden, bereikbaarheid en communicatie. Blijf niet met de klachten rondlopen. Breng ons op de hoogte. Jouw klacht kan leiden tot verbetering van onze dienstverlening. Elke klacht wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

  1. Eenvoudige klachten proberen wij direct op te lossen. Hiervoor is het niet nodig om het klachtenformulier in te vullen. Je kunt jouw klacht of aandachtspunt bespreken met de desbetreffende medewerker of via Verzuim@gjpd.nl
  2. Is jouw klacht ingewikkelder van aard en kan het niet in onderling overleg worden opgelost, dan kun je op onze website het klachtenformulier invullen. Als je jouw persoonlijke gegevens invult op het klachtenformulier, ontvang je altijd een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van jouw klacht. Wij handelen jouw klacht vervolgens binnen drie weken af. Dien je een klacht in namens een werkgever of werknemer, dan ontvangen wij ook graag een machtiging die door de persoon die de klacht wil indienen, is ondertekend.

* Indien de klacht betrekking heeft op het werkhervattingsadvies van de bedrijfsarts dan kan de klager zich wenden tot het UWV om daar een deskundigen oordeel aan te vragen. De klacht wordt verder niet in behandeling genomen door GJ Verzuim.

** Als de klacht betrekking heeft op een medische beoordeling van de bedrijfsarts dan kan de klager een procedure second opinion bedrijfsarts aanvragen bij GJ Verzuim. De klacht wordt verder niet in behandeling genomen door GJ Verzuim.

*** Mocht de klacht betrekking hebben op het arbeidsdeskundig handelen dan kun je dit melden bij Verzuim@gjpd.nl. Ook kan er ook rechtstreeks een klacht ingediend worden bij de Stichting Register Arbeidsdeskundigen over de betreffende arbeidsdeskundige.

  1. Afhankelijk van het specifieke geval, ontvang je in sommige gevallen van de klachtenbehandelaar een schriftelijke reactie op jouw klacht, terwijl in andere gevallen een gesprek beter past. Als een gesprek heeft plaatsgevonden, krijg je daarna een schriftelijke bevestiging hiervan
  2. Mocht je je niet kunnen vinden in de voorgestelde afhandeling van jouw klacht, dan kun je dit binnen een kalendermaand schriftelijk kenbaar maken aan de directie van GJ Dé HR-Partner. Je wordt dan in de gelegenheid gesteld om jouw klacht mondeling toe te lichten. In onderling overleg zal worden bepaald of dit een telefonisch of persoonlijk gesprek zal zijn. Wij streven ernaar om tijdens dit gesprek een voor beide partijen bevredigende oplossing te vinden. Van het gesprek ontvang je een schriftelijke bevestiging.
  3. Mocht je onverhoopt alsnog niet tevreden zijn met de afwikkeling van jouw klacht, dan heb je de mogelijkheid om je, binnen een maand na het doorlopen van deze klachtenprocedure, te wenden tot de Geschillencommissie Arbodiensten via de website www.klachtregeling.nl, de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (voor medische keuringen en aanstellingskeuringen) of het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.