Tijdens een re-integratie traject wordt in eerste instantie gekeken of er passend werk voor je gevonden of georganiseerd kan worden bij je huidige werkgever. Dit wordt het eerste spoortraject genoemd.

Ben je langdurig niet in staat om je werk te doen en zijn er geen passende mogelijkheden om binnen je huidige werkgever aan het werk te gaan? Dan komt re-integratie bij een andere werkgever in beeld. Dit heet 're-integratie 2e spoor' of '2e spoortraject'. Tijdens het 2e spoortraject word je begeleid in het vinden van ander werk bij een andere werkgever.