GJ Verzuim, Dé Arbodienst heeft een privacyreglement dat jou beschermt tegen elke mogelijke vorm van oneigenlijk gebruik van jouw gegevens nu en in de toekomst. Je hebt er immers recht op dat de arbodienst jouw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelt. Achtergrondinformatie over jou die voortkomt uit keuringen, onderzoeken en controles blijft onder de hoede van de arbodienst en wordt dus niet doorgegeven aan jouw werkgever. Ook de uitvoeringsinstelling, die jouw eventuele Ziektewet- of WAO-uitkering betaalt, krijgt informatie die nodig is om jouw beroep op een uitkering te beoordelen. Het eventuele opvragen van medische informatie bij jouw behandelaar gaat altijd via een medische machtiging en na jouw akkoord.