Effectief verzuimbeheer is te herkennen aan verschillende aspecten. Ten eerste zorgt het voor een duidelijke afname van de frequentie en duur van ziekteverzuim binnen je bedrijf. Dit bereik je door een snelle en passende reactie op verzuimmeldingen, waarbij er een balans is tussen zorg voor je medewerker en het belang van je organisatie. Ten tweede biedt effectief verzuimbeheer je inzichtelijke en makkelijk te interpreteren data, waardoor trends geanalyseerd kunnen worden en je snel preventieve maatregelen kunt nemen. 

Tot slot is een teken van goede regeling de tevredenheid van zowel jouw medewerkers als management over de aanpak en resultaten van het verzuimbeleid. Wanneer je werknemers zich gesteund voelen in hun herstel en je als leidinggevend vertrouwen hebt in de oplossingen en ondersteuning, dan weerspiegelt dit de effectiviteit van je verzuimbeheer. Dit zie je vaak door een verhoogd moreel en een sterke bedrijfscultuur, waarin gezondheid en welzijn van je personeel prioriteit hebben.