GJ Verzuim, Dé Arbodienst heeft een privacyreglement dat jouw medewerker beschermt tegen elke mogelijke vorm van oneigenlijk gebruik van persoonlijke gegevens nu en in de toekomst. Je hebt er immers recht op dat de arbodienst persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelt. Achtergrondinformatie over jouw medewerker die voortkomt uit keuringen, onderzoeken en controles blijft onder de hoede van de arbodienst en wordt dus niet doorgegeven aan jou als werkgever. Ook de uitvoeringsinstelling, die de eventuele Ziektewet- of WAO-uitkering betaalt, krijgt informatie die nodig is om een beroep op een uitkering te beoordelen. Het eventuele opvragen van medische informatie bij de behandelaar gaat altijd via een medische machtiging en na akkoord van de medewerker.