Ga direct naar de inhoud.

Update Corona-maatregelen: 6 april gaan de noodloketten open voor werkgevers

De doelstelling vanuit het kabinet is om 6 april de noodloketten te openen. Er zijn een aantal stukken aangepast (verduidelijkt) vanuit de rijksoverheid omtrent de regeling NOW. Hieronder de grootste verduidelijkingen:

Wanneer wordt er aanvullende informatie opgevraagd aan werkgevers die een aanvraag voor WTV hebben ingediend? 

Aanvullende informatie wordt op korte termijn opgevraagd. Het gaat daarbij om de procentuele omzetdaling van uw bedrijf of instelling in een aaneengesloten driemaandsperiode die begint op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 ten opzichte van de omzet over het gehele jaar 2019. De omzet over geheel 2019 deelt u in beginsel door 4 om tot de omzet over  een driemaandsperiode te komen.
Ook dient u de driemaandsperiode van omzetdaling te vermelden en enkele administratieve gegevens zoals het dossiernummer van uw WTV-aanvraag, uw loonheffingennummer en het bankrekeningnummer dat door de Belastingdienst wordt gebruikt voor de betalingen van  loonheffingen.

Binnen welke termijn kan ik een reactie op mijn aanvraag voor de NOW-subsidie verwachten?

UWV streeft ernaar om binnen 3 à 4 weken (de eerste termijn van) het voorschot te betalen aan de werkgever. Daarbij gaat men wel uit van een volledige aanvraag. U ontvangt in die periode ook de subsidiebeschikking.

Binnen welke termijn kan ik een voorschot verwachten? 

UWV streeft ernaar om binnen 3 à 4 weken na aanvraag (de eerste termijn van) het voorschot te betalen aan de werkgever.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar deze link: Vragen over regeling NOW