Ga direct naar de inhoud.

Update 01-04-2020: Tijdelijke regeling NOW (Noodfonds Overbrugging voor Werkbehoud)

Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend (zie hieronder). 

Wat houdt de nieuwe, tijdelijke NOW-regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten in?

  • Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW).
  • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
  • Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
  • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Meer informatie is hier te lezen:

Tijdelijke regeling NOW (Noodfonds Overbrugging Werkbehoud)

De aanvraag kan, zoals het UWV aangeeft, hopelijk vanaf 6 april worden gedaan.

Wat als de NOW-regeling niet genoeg is?

Als de gevolgen van de coronacrisis zo groot zijn dat de werkgever niet genoeg heeft aan de tegemoetkoming, rest nog maar 1 weg: ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Als u aanspraak heeft gemaakt op de NOW-regeling moet u hier goed mee oppassen. U moet dan namelijk de uitgekeerde tegemoetkoming plus 50 procent terugbetalen. Na afloop van de tegemoetkoming mag u wel ontslag aanvragen. Aanvragen van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen gaat via het werkgeversportaal van het UWV en maakt gebruik van 3 formulieren: A, B en C. De formulieren staan ook op de website van het UWV.

Als uw organisatie aan alle voorwaarden voldoet en u kunt dat aantonen, wordt de ontslagaanvraag toegekend. Onder bedrijfseconomische redenen wordt verstaan:

  • Het gehele bedrijf of een bedrijfsonderdeel wordt beëindigd;
  • het bedrijf of bedrijfsonderdeel gaat verhuizen;
  • de financiële situatie van het bedrijf is aantoonbaar slecht of ernstig aan het verslechteren;
  • de hoeveelheid opdrachten van het bedrijf is de afgelopen periode aanzienlijk afgenomen, waardoor er minder werk te doen en die situatie duurt langer dan 26 weken;
  • de functie van de medewerker vervalt als gevolg van een organisatorische of technologische verandering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan automatisering of efficiëntieslagen;
  • een loonkostensubsidie vervalt.

Het is mogelijk om de aanvraag te doen, en ondertussen te proberen een beëindigingsovereenkomst af te sluiten met uw medewerker. U vraagt dan uitstel aan bij de aanvraag.

Let op: als u 20 werknemers of meer wilt ontslaan, valt de aanvraag mogelijk onder de Wet Melding collectief ontslag (WMCO). In dat geval kunt u het beste contact opnemen met een specialist op het gebied van arbeidsrecht.
Ook zijn er uitzonderingen en bijzondere regelingen gemaakt voor uitzendbureaus en payrollers en werkgevers in de zorgsector. De handleiding die het UWV heeft bij formulier c wijst u hierin de weg.

In een aantal gevallen is er in de cao vastgelegd dat een speciale commissie besluit of een ontslag op basis van bedrijfseconomische redenen mogelijk is. Dan hoeft u de aanvraag niet bij het UWV in te dienen.

Voor meer informatie klik op deze link: Informatie