Ga direct naar de inhoud.

Belastingsteun voor ondernemers

 1. Uitstel van betaling van belastingen

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten heeft de Belastingdienst maatregelen genomen. Bent u ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling.

Hoe werkt het?

U kunt voor  alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen. U kunt hiervoor een brief schrijven aan de Belastingdienst waarin u uitlegt hoe u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Bij goedkeuring ontvangt u dan uitstel van betaling voor de belasting(en) waarvoor u het verzoek heeft ingediend.

Voorwaarden

Bij de brief waarin u om uitstel van betaling vraagt moet een verklaring van een derde deskundige bij gevoegd worden (deze mag ook later nagestuurd worden). Een derde deskundige is bijvoorbeeld:

 • Een externe consultant.
 • Een externe financier.
 • Een brancheorganisatie (de NBBU onderzoekt op dit moment welke rol hij hierin zou kunnen spelen).
 • Uw eigen accountant of financieel adviseur.

Uit die verklaring moet blijken dat:

 • Er sprake is van bestaande betalingsproblemen (nog te verwachten betalingsproblemen vormen geen reden voor uitstel).
 • Uw betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus.
 • Uw onderneming levensvatbaar is.

Waar aanvragen?

Stuur uw verzoek om uitstel met motivering en de verklaring van de deskundige naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

 1. Verlaging van uw voorlopige aanslag

Verwacht u in 2020 een lagere winst door de uitbraak van corona en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting op basis van een hogere winst? Dan kunt u uw voorlopige aanslag verlagen, zodat u direct minder belasting betaalt op deze aanslag.

Hoe de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting te verlagen?

Voor de inkomstenbelasting verlaagt u het inkomen van de voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst door het bedrag van de te verwachten winst naar beneden bij te stellen. Voor de vennootschapsbelasting verlaagt u de winst van de BV (‘s) via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

 1. Verlaging invorderingsrente

Als een belastingaanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald aan de Belastingdienst vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Om er voor te zorgen dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling kunnen aanvragen verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01% (deze rente loopt immers door gedurende het uitstel). Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden. Omdat het uitvoeringstechnisch niet mogelijk is het percentage naar 0% te verlagen, wordt het percentage (tijdelijk) vastgesteld op 0,01%.

 1. Verlaging belastingrente

Naast invorderingsrente worden ondernemers ook vaak geconfronteerd met belastingrente. Belastingrente wordt in rekening gebracht als een aanslag te laat is vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de aangifte niet op tijd of niet voor het juiste bedrag wordt ingediend bij de Belastingdienst. Het tarief van de belastingrente was 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen.

Om ondernemers tegemoet te komen zal het kabinet het percentage van de belastingrente ook tijdelijk verlagen naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen. Daarbij geldt om uitvoeringstechnische redenen dat de tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente ingaat vanaf 1 juni 2020. De enige uitzondering hierop vormt de tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente in de inkomstenbelasting, die zal ingaan vanaf 1 juli 2020.

Actuele informatie

Kijk voor actuele informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl en Mijn Belastingdienst Zakelijk.