Ga direct naar de inhoud.

Verzuimprotocol

Indien je niet kan komen werken, omdat je ziek bent moet je dit persoonlijk telefonisch melden. Ziekmeldingen per mail, social media of ingesproken voicemail worden niet in behandeling genomen. Om te zorgen dat jouw ziekmelding in behandeling wordt genomen moet je dit persoonlijk telefonisch melden door te bellen naar ons hoofdkantoor op telefoonnummer 0174-281981. De ziekmelding kan worden doorgegeven tussen 9:00 en 9:15 uur. Als wij een ziekmelding na 09:15 uur ontvangen geldt de volgende werkdag pas als 1e ziektedag. De ziekmelding dient minimaal 1 uur voor aanvang werk te gebeuren. Als dit voor 9 uur is kan je dit melden op telefoonnummer 0174-241011. Wij kunnen dan de opdrachtgever laten weten dat je niet kan komen werken. Maar let op: om de ziekmelding in behandeling te laten nemen moet je zelf ook nog een keer bellen naar ons hoofdkantoor op 0174-281981!!

Wanneer je tijdens werktijd ziek naar huis vertrekt, dan meld je je persoonlijk af bij jouw directe chef en bel je naar ons hoofdkantoor op 0174-281981 om door te geven dat je naar huis bent gegaan. De volgende dag geldt dan pas als 1e ziektedag. Je bent verplicht om jezelf weer beter melden bij het hoofdkantoor Monster (0174-281981). Wanneer je jezelf hebt ziek gemeld ben je verplicht bereikbaar te zijn voor eventuele controle van onze verzuimconsultent/arbeidsdeskundige/bedrijfsarts. Laat deze weten:

  • Waarom je je werkzaamheden niet kan verrichten en wat eventueel wel kan.
  • Hoelang het verzuim vermoedelijk zal duren;
  • Welk (verpleeg)adres en telefoonnummer je hebt;

Je bent verplicht om een actieve houding aan te nemen ten aanzien van re-integratie naar werk. Met andere woorden er moet alles aan gedaan worden door zowel werkgever als werknemer om weer zo snel mogelijk aan het werk te gaan. Bij onbereikbaarheid kunnen er  geen re-integratie activiteiten worden besproken. Na 3 belpogingen zal GJ Personeelsdiensten tot opschorting van uitbetaling van het ziektegeld overgaan. Hiervan zullen we je dan op de hoogte stellen middels een mail en/of brief. Mocht je niet reageren binnen de termijn die in de mail/brief wordt genoemd zullen we overgaan tot een stop van de loondoorbetaling. Zorg dus dat je altijd bereikbaar bent als je ziek bent!

GJ Personeelsdiensten heeft het verzuimbeleid om te kijken wat iemand nog wel kan in plaats van wat iemand niet kan. GJ Personeelsdiensten zal je uitnodigen voor een verzuimgesprek en er zullen andere passende werkzaamheden worden besproken. Je bent verplicht om deze passende werkzaamheden te accepteren.