Ga direct naar de inhoud.

Privacy Statement

Het vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens willen we elke dag weer waarmaken. We werken met goed beveiligde informatiesystemen en een helder Privacy Statement en wanneer nodig passen we deze aan. 

Hieronder heeft u de gelegenheid het Privacy Statement te downloaden.

Downloads met meer informatie: