Ga direct naar de inhoud.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (Verkort: WAB)

Doel van de WWZ was het verkleinen van de kloof tussen ‘vast’ en ‘flex’. Het lijkt erop dat dit niet is gelukt: die kloof is juist groter geworden. Daarom komt het kabinet nu met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

In 2013 werd het ‘sectoraal’ verlonen geïntroduceerd door het toenmalige kabinet. Iedereen werd ingedeeld tot een sector en hierbij zaten de premies voor WW, WGA en dergelijke aan gekoppeld. Op 1 januari 2020 zal dit geheel verdwijnen. De WW-premie wordt gebaseerd op 2 soorten contracten. Een vast contract (dit betekent een onbepaalde tijd contract) of een tijdelijk/flexcontract. Kostprijzen zullen mede verhoogd worden door premiestijgingen en wegvallen mogelijkheid tot sectoraal verlonen. Gesproken wordt over stijging van de kostprijzen variërend in percentages van gemiddeld 10%.

Aan de andere kant wordt de duur van de in diensttijd bepaalde tijd verlengd van twee naar drie jaar, met daarin maximaal drie contracten. Ook is er akkoord gegeven op de transitievergoeding per dag 1, In plaats van na 2 jaar.   

Het ontslagrecht is aangepast, voor meer informatie over de gronden en hoe het voor werkgevers nu makkelijker gemaakt wordt om de ontslaggronden bij elkaar te voegen om zo een daadwerkelijk ontslag voor elkaar te krijgen komt t.z.t. in andere nieuwsbrieven naar voren.

Ook oproepovereenkomsten veranderen. Er moet (tenzij in de cao anders omschreven) 4 dagen voorafgaand aan de dienst minimaal worden opgeroepen en afgezegd. Te laat? Dit betekent loon verschuldigd voor de geroosterde uren. Na 12 maanden is een werkgever verplicht de gemiddelde arbeidsduur minimaal per maand uit te betalen en in te roosteren.

Ook voor payrollkrachten en payrollers zullen er veranderingen komen. Voor payrollers gelden nu nog dezelfde, lichtere arbeidsrechtelijke regels als voor uitzendkrachten. Maar dit gaat veranderen. Onder de WAB krijgen payrollers die bij jou werken vrijwel dezelfde status als je eigen werknemers.

De gelijkheid tussen payrollers en eigen medewerkers betreft zowel de primaire als de secundaire arbeidsvoorwaarden. Dus niet alleen het salaris en vakantiegeld, maar ook de prestatiebeloning of dertiende maand en de vakantiedagen, enzovoort. Alleen voor zijn pensioen valt een payroller onder de eigen regeling van het payrollbedrijf. In de aankomende nieuwsbrieven zullen wij steeds aandacht besteden over de WAB. Abonneer daarom hier.

Voor de meest voorkomende vragen over de WAB heeft de NBBU een FAQ gemaakt. De link vind je hier:

https://www.nbbu.nl/artikel/veelgesteldevragen-wab/