Ga direct naar de inhoud.

Nieuwsbrief GJPD

Nieuwsbrief GJ Personeelsdiensten

Maak nú gebruik van regeling teruggave transitievergoeding!

Heeft u na 1 juli 2015 het dienstverband met een zieke werknemer beëindigd en hiervoor een transitievergoeding betaald? Dan heeft GJ Personeelsdiensten goed nieuws voor u!

Wij zorgen namelijk op basis van een door minister Koolmees geïnitieerde regeling voor teruggaaf van die transitievergoeding (soms hoge bedragen!)! Een mogelijke meevaller dus voor u in economisch zware tijden! De compensatieregeling stond overigens al op de agenda en staat dus los van de coronacrisis.

Voor het doen van de aanvraag heeft onze HR-specialist het volgende van u nodig:

  • Toegang tot uw eHerkenning;
  • De arbeidsovereenkomst en bewijs beëindiging arbeidsovereenkomst;
  • De berekening van de hoogte van de transitievergoeding;
  • Loonstroken desbetreffende werknemer;
  • Bewijs van volledig betaling transitievergoeding;
  • De exacte datum van de betaling van de transitievergoeding.

Voor het aanvragen van de compensatie gelden de volgende voorwaarden:

  • De arbeidsovereenkomst is (geheel of gedeeltelijk) beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • De werknemer zat bij het beëindigen van het dienstverband in de Ziektewet;
  • U betaalde de werknemer een transitievergoeding.

Kosten

De kosten voor de aanvraag, de behandeling van uw dossier en het bewaken van de voortgang tot het moment van uitkering (dan wel afwijzing) bedragen slechts € 139,50. Wordt de aanvraag gehonoreerd, dan brengen wij u hiervoor een fee van 3% over het uitgekeerde bedrag in rekening.

N.B. Ontvangt de oud-werknemer een vervroegde IVA-uitkering? Wanneer u voldoet aan de 3 genoemde voorwaarden, dan geldt ook in dit geval toekenning van de transitievergoeding.

Vraag nu meteen uw transitieteruggaaf aan!

Eerst meer info? Bel met 0174-281981 en vraag naar Bastiaan Peppelenbos.

GJ Verzuim: alles voor uw verzuimbeheer … juist nu!

Deze coronacrisis zorgt voor veel onrust. Bij u als werkgever, maar natuurlijk ook bij uw werknemers. Wat zijn bijvoorbeeld de gevaren op het werk? Blijven werknemers uit voorzorg misschien sneller thuis? Hoe gaat u hiermee om als werkgever? Wat zijn uw rechten én plichten in deze periode? GJ Verzuim ontzorgt u volledig als het gaat om uw verzuimbeheer, ook in tijden van crisis. We passen ons daarbij aan de veranderende omstandigheden aan. Dus voeren we bijvoorbeeld online verzuimgesprekken met uw werknemers.

Kortom, we ondersteunen en adviseren in meest brede zin van het woord. We zijn immers niet voor niets HR-specialist, juist nu u ons misschien wel het hardst nodig heeft!

Kijk voor meer info op www.gjverzuim.nl of bel meteen met 0174-281981.