Ga direct naar de inhoud.

Veelgestelde vragen

 • Vervalt ATV na een bepaalde periode?

  Per cao is de verjaringstermijn anders. Bij sommige cao's is verjaring zelfs niet eens mogelijk. Kijk daarom altijd goed onder welke cao je werkzaam bent. Wij houden ons aan de wettelijke regels indien anders beschreven in de cao. Grotendeels zullen wij aangeven om echt gebruik te maken van de extra roostervrije dagen. Mochten er vragen zijn of jouw ATV dagen vervallen of wanneer dit dan precies in werking zou gaan, bel dan naar 0174-281981 of whatsapp naar 06-14460296.

 • Vervallen vakantiedagen na een bepaalde periode?

  Volgens de NBBU cao wordt het volgende gesteld onder Art.27 lid 5:

  In afwijking van artikel 7: 640a BW, vervalt de aanspraak op het wettelijk minimum aantal
  vakantiedagen twaalf maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak
  is verworven, tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest
  vakantie op te nemen. 

  Art. 7: 642 BW: Onverminderd artikel 640a verjaart een rechtsvordering op tot toekenning van vakantie door verloop van vijf jaren na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan, deze regel geldt op bovenwettelijke vakantiedagen.

 • Uitbetaling ziekte-uren, hoe werkt dit?

  Volgens het burgerlijk wetboek mag een uitzendbureau, gekoppeld aan de brancheorganisatie NBBU, mensen die ziek zijn verlonen tegen 90%. Dit betekent dat 90% van het uurloon wordt betaald, behalve als door deze regeling de werknemer in kwestie onder het minimumloon komt geldend bij de cao van de inlener.

  Op onze loonstrook komt dit ogenschijnlijk systematisch anders te staan. Het systeem verhoogt het uurloon zodat 90% van het uurloon het minimumloon bedraagt. Hieronder twee voorbeelden van een werknemer ver boven het minimumloon en één rond het minimumloon gebaseerd op een 38-urige werkweek.

  • Kees Keesen verdient normaal €14,00 euro bruto per uur en wordt ziek. Nu worden er ziekte-uren uitbetaald:
   • 90% v. €14,00 x aantal uur contract (38 uur).  €12.60 x 38 = €478,80 bruto;
  • Kees Keesen verdient normaal € 9,60 euro bruto per uur en wordt ziek. Nu worden er ziekte-uren uitbetaald:
   • 90% v. € 9,60 x aantal uur contract (38 uur). € 8,64 x 38 = €328,32 bruto;
   • Het minimumloon is € 9,51 x 38 = €361,38 bruto. Om 90% uit te kunnen betalen zal het uurloon moeten worden verhoogt.
   • €9,51 / 90% = €10,57, waardoor de berekening nu nieuw wordt: 90%  v. €10.57 x aantal uur contract (38 uur) = €361,38 bruto.

   

  Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit komt van een derde partij. Eventuele rechtsvermoedens zijn hierdoor ook uitgesloten.

 • Checklist Inspectie SZW over GJ Personeelsdiensten

  Bekijk hier de punten van de checklist werken met GJ Personeelsdiensten volgens Inspectie SZW:

  checklist-uitzendbureaus-resultaten-GJ-Personeelsdiensten

   

  De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen.

   

 • Wilt u een wijziging doen omtrent uw gegevens?

  Geef wijzigingen omtrent persoonsgegevens, banknummers, bijzonder tarief en loonheffingskorting door aan onze administratie. Dit kan door naar info@gjpd.nl te mailen. Voor meer informatie over het bijzonder tarief bel de belastingtelefoon of ga naar http://www.belastingdienst.nl/.

 • Wat betekent alles op mijn loonstrook en wat is WAS precies?

  De PDF-bestanden gelinkt in deze tekst geven uitleg over alle aspecten van de loonstrook en de uitleg over de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS).

  Uitleg_Loonstrook

  Wet_Aanpak_Schijnconstructies

   

 • Waar kan ik mezelf inschrijven?

  Je kunt jezelf inschrijven via onze website. Er wordt dan binnen vijf werkdagen telefonisch contact met je opgenomen om een intake-afspraak in te plannen. Onze medewerk(st)ers zullen je precies vertellen wat je mee moet nemen om jezelf verder te kunnen inschrijven.

  Neem ook altijd een recente cv mee!

 • Ik heb gereageerd op een vacature en ik heb nog niets gehoord

  Zoals je misschien hebt gelezen staat er onder al onze vacatures: ‘Indien men niet aan de gestelde functie eisen voldoet is het onnodig te solliciteren. Deze sollicitaties zullen niet in behandeling worden genomen’. Dit houdt in dat als je niet voldoet aan de functie-eisen die in de vacature staan, er geen contact met je opgenomen zal worden. Wij ontvangen soms tientallen reacties per dag op onze vacatures en wij redden het helaas niet qua tijd om al deze mensen na te bellen.

 • Bij wie kan ik terecht voor vragen over mijn loon?

  Heb je vragen over salarisbetaling, salarisstroken of andere vragen die betrekking hebben op het loon kan je deze mailen naar info@gjpd.nl. Je kan natuurlijk ook bellen naar ons hoofdkantoor in Monster op telefoonnummer 0174-281981.

 • Wanneer wordt mijn loon uitbetaald?

  De lonen worden per week overgemaakt, tenzij je hebt aangegeven dat je het salaris per 4 weken wilt ontvangen. Wanneer je in het bezit bent van een bankrekening garanderen wij dat je het salaris voor het weekend op je rekening hebt. Bijvoorbeeld: Start je in week 5 met werken ontvang je in week 6 uiterlijk op vrijdag het salaris.

  Het kan voorkomen dat het loon pas na het weekend gestort wordt door factoren waar wij helaas geen invloed op hebben. (storing bij de bank, sluiting van de bank door feestdagen, etc.).

  Loonspecificaties worden wekelijks of per vier weken per email toegestuurd. Indien je de loonspecificaties per post wilt ontvangen, kun je contact met ons opnemen per mail info@gjpd.nl

 • Wat is loonheffingskorting?

  Als je loon krijgt heb je recht op loonheffingskorting. Door deze korting betaal je minder belasting en premies volksverzekeringen. Deze loonheffingskorting mag je 1x toepassen bij de werkgever waar je het meeste inkomen verdiend.

  Heb je nog een ander inkomen, dan is het niet toegestaan de loonheffingskorting nog een keer toepassen. Dit mag namelijk maar bij 1 inkomen worden toegepast!

  Weet je het niet zeker vraag het dan na. Het is te belangrijk om zomaar iets in te vullen en kan problemen geven als het niet de goede keuze is gemaakt. Bij twijfel kan je altijd naar de Belastingdienst bellen op telefoonnummer 0800-0543. Zorg ervoor dat u uw BSN nummer bij de hand heeft. Je kunt natuurlijk ook de website van de Belastingdienst raadplegen op www.belastingdienst.nl.

  Heb je een uitkering? Vraag dan bij je contactpersoon van het UWV of Gemeente na of je wel of geen loonheffingskorting moet toepassen.

 • Bij wie en wanneer moet ik mezelf melden als ik ziek ben?

  Bij ziekte dien je de ziekmelding persoonlijk door te geven aan GJ Personeelsdiensten voor aanvang werktijd op telefoonnummer 0174-241011. Dit telefoonnummer is bereikbaar van 's ochtends 5:00 uur tm 9:00 uur. Hierna kan je bellen naar het hoofdkantoor Monster op telefoonnummer 0174-281981.

  Vervolgens moet je jezelf ook ziekmelden bij de leidinggevende van het bedrijf waar je werkzaam bent.

 • Moet ik me weer melden als ik beter ben?

  Je bent verplicht om jezelf weer beter te melden bij het hoofdkantoor Naaldwijk op telefoonnummer 0174-281981. Wij zullen vervolgens met jouw leidinggevende van het bedrijf waar je werkt overleggen of je de volgende dag weer kunt starten.

  Het kan zijn dat je een brief ontvangt van het UWV waarin gevraagd wordt om jezelf ook bij het UWV beter te melden. Dit betekent dat je jezelf bij GJ Personeelsdiensten en bij het UWV beter moet melden op de dag dat je hersteld bent.

 • Wat moet ik als ik naar de tandarts of dokter moet?

  In eerste instantie probeer je om je afspraken zoveel mogelijk buiten werktijden te plannen. Mocht dit toch niet lukken vraag dan tijdig en minimaal 48 uur van te voren vrij bij de leidinggevende van het bedrijf waar je werkzaam bent.

 • Wat moet ik doen als ik een dag vrij wil?

  Een vrije dag of vakantie moet je ruim van te voren aanvragen bij de leidinggevende van het bedrijf waar je werkzaam bent. Het is verstandig vrije dagen ruim van te voren aan te vragen en nog geen afspraken te plannen totdat je goedkeuring van je leidinggevende hebt gehad en je dus daadwerkelijk vrij krijgt. Vrije dagen of vakanties moet je dus aanvragen bij het bedrijf waar je werkzaam bent en niet bij GJ Personeelsdiensten.