Per dag € 2,- onbelaste vergoeding voor thuiswerken

shutterstock 726217735

In 2022 mag u een onbelaste vergoeding voor thuiswerken toepassen. Sinds de coronapandemie werken veel werknemers noodgedwongen thuis. De verwachting is dat ook na een eventuele versoepeling van het thuiswerkadvies, een groot deel van de werknemers volledig al dan niet gedeeltelijk thuis zullen blijven werken. Zodoende heeft het kabinet in het Belastingplan 2022 vastgesteld dat werkgevers vanaf 1 januari 2022 maximaal € 2,- per dag een onbelaste vergoeding voor thuiswerken mogen vergoeden.

Voorwaarden gerichte vrijstelling thuiswerkkostenvergoeding 
De regeling is van toepassing indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De werkgever wijst de thuiswerkkostenvergoeding aan als eindheffingsloon voor de werkkostenregeling.
  • Het maximumbedrag is niet meer dan € 2,- per thuisgewerkte dag of een deel daarvan.

Indien een werkgever méér dan het maximumbedrag vergoedt, zal het bovenmatige deel via de vrije ruimte of de werknemer moeten worden belast. Tevens kan een werkgever voor eenzelfde werkdag niet tegelijkertijd de gerichte vrijstelling voor een thuiswerkkostenvergoeding als de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer (naar de vaste werkplek toe) toepassen.

Momenteel is een thuiswerkvergoeding alleen nog onbelast te geven als de werkgever die als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte brengt. Dat betekent dat dit ten koste gaat van een gedeelte van de beschikbare vrije ruimte. Met de invoering van de gerichte vrijstelling thuiswerkkostenvergoeding zal dit dus niet meer het geval zijn.