Elk pakket is anders, ook met de dienstverlening die daarbij hoort. Hieronder is uitgelicht welke gegevens wij verwerken of welke je zelf kunt doen. Naast de standaard 'salarisadministratie' hebben wij ook diensten die optioneel zijn.

Zo simpel mogelijk in een tabel uitgelegd: 

Omschrijving Uitbesteden Teamwork Do-it-yourself
Salarismutaties X    
Salariswijzigingen X    
Losse Mutaties (adreswijzigingen e.d.) X    
Loonrun controleren X X  
Loonaangifte aanmaken en verzenden X X  
Pensioenoverzicht aanmaken en verzenden X X  
Loonstroken versturen X X  
Loonjournaalposten aanmaken X X  
Grootboekrekeningschema aanmaken Optioneel á € 75,00 per uur
Werkkostenregeling inzichtelijk maken X X  
Maken van arbeidsovereenkomsten Optioneel á € 75,00 per uur
Maken van werkgeversverklaringen e.d. Optioneel á € 75,00 per uur
Verwerken van loonbeslagen e.d. Optioneel á € 75,00 per uur
CAO-Advies Optioneel á € 75,00 per uur
Salarisadvies Optioneel á € 75,00 per uur
Juridisch Advies Optioneel á € 95,00 per uur
HR-Workflows bedenken en aanmaken Optioneel á € 95,00 per uur
Verzuimbeheer van uw medewerkers https://www.gjpersoneelsdiensten.nl/werkgevers/verzuimbeheeruitbesteden 
Werving & Selectie voor nieuwe medewerkers https://www.gjpersoneelsdiensten.nl/werkgevers/wervingenselectie
Uitzenden van tijdelijke medewerkers https://www.gjpersoneelsdiensten.nl/werkgevers/uitzendenpersoneel