De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk. Voor uw medisch dossier geldt een bewaartermijn van 20 jaar na het einde van uw dienstverband. Of na de beëindiging van de overeenkomst tussen uw werkgever en GJ. Doorgaans zullen ander persoonsgegevens bewaard worden tot twee jaar na uitdiensttreding of totdat de gegevens niet meer noodzakelijk zijn.